fbpx

Projekty - žádosti o podporu

Velké příběhy Bible

ciganek bible 1Vážené dámy, vážení pánové,

nabízím Vám spolupráci v konsorciu křesťanských firem, které se budou podílet na vydání osvětové publikace „O Bibli, knize knih“. Její předlohou bylo původní vydání knihy „Velké příběhy Bible“, kterou slavnostně uvedl na knižní trh před několika lety p. arcibiskup, mons. J. Graubner, na arcibiskupství olomouckém. Jde však o nové, podstatně přepracované a aktualizované, rozšířené vydání, s výše uvedeným novým názvem, především určené pro evangelizaci nevěřících a hledajících spoluobčanů. Ukázku tohoto díla zasílám v příloze, spolu s nezávislým lektorským posudkem. (VIZ NÍŽE.)

Podle prvotní předkalkulace budou režijní náklady tisku 10 tisíc výtisků činit 2,516 mil. Kč, a to se zá-měrem docílit toho, aby prodejní cena nepřesáhla cenu 300,- Kč, bez běžných nemravných ziskových přirážek. Za obvyklých podmínek by totiž tato kniha o rozsahu cca 750 stran měla prodejní cenu na pultu asi 750,- Kč, takže by byla jen obtížně prodejná a minul by se její pastorační účinek, protože by si ji jen málokdo mohl dovolit koupit. Ve své podstatě však půjde pro členy konsorcia o půjčku, která se jim po prodeji výtisků postupně vrátí. Já osobně se budu podílet jako člen konsorcia na 10% těchto pořizovacích nákladů.

ciganek bible 2Prosím proto o zaslání návrhů na shora e-mailovou adresu jindrich.ciganek(zavinac)centrum.cz na:

1. nabídky členství v tomto křesťanském konsorciu s tím, že uvedete procenta, kterými se budete chtít na vydání této knihy finančně podílet (v tiráži knihy bude uvedena Vaše firma/Vaše jméno, jako sponzora a spoluvydavatele tohoto vydání);

2. nabídku člena konsorcia, který by se ujal funkce manažera a dalšího řízení tohoto projektu, protože jsem vážně onemocněl a nebudu už moci tento projekt, na kterém jsem pracoval více než 20 let, dokončit;

3. nabídku marketingového manažera, který by kompetentně a kvalifikovaně prováděl p.r.;

4. nabídku ekonomického vedoucího projektu, který by zajistil přehledné účetnictví a potřebné audity;

5. nabídku členství v revizní komisi.

ciganek bible 4Osobně se domnívám, že právně a ekonomicky nejčistší formou další organizace bude ustavení neziskovky, jejíž návrh statutu zašlu případným zájemcům na vyžádání elektronickou poštou. Zájemce o spolupráci si dovolím pozvat na přípravnou schůzku, kde dohodneme konkrétní formu spolupráce. Na této schůzce Vám rovněž představím ukázky četných děkovných dopisů čtenářů prvního vydání, věřících i nevěřících, všech stupňů věku, sociálních skupin a vzdělanosti, různých náboženských konfesí apod., prokazující, že zvolená forma literatury faktu univerzálně nejlépe vyhovuje všem typům čtenářů, kteří by klasickou bibli snad ani neotevřeli. Dnes už většina spoluobčanů snad ani neví, co je zdravé a normální, co se smí a nesmí, a tak je tato kniha jednou z nemnoha možností, jak většinové populaci přiblížit biblické poselství, na kterém vyrostla naše kultura a civilizace. Věřím proto, že pochopíte nedozírný význam této nabídky pro pre-evangelizaci a ozdravení společenského klimatu naší společnosti a předem děkuji za Vaše porozumění pro význam této nabídky.

 

ciganek bible 5S úctou a přáním všeho dobrého Jindřich Cigánek, v.r.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PS. Bližší informace o mé osobě naleznete v české Wikipedii pod heslem Jindřich Cigánek.

ZPĚT

Auto pro Domácí hospic sv. Zdislavy

Posláním domácího hospice sv. Zdislavy je pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma, a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Rodinní příslušníci nebo jiní pečující mohou být unaveni z nepřetržitě poskytované pomoci, proto součástí hospicové péče je možnost využit odlehčovací službu. Ta nabízí blízkým možnost odpočinku tím, že péči o jejich blízkého na určitý čas převezme a pomáhá nemocnému např. s osobní hygienou, podáním jídla apod.

Pro rodinu je někdy velmi těžké si představit, jak doprovázení doma zvládnou. Snažíme se proto být oporou po odborné i lidské stránce jak pacientovi, tak i rodině. Ze zkušenosti víme, že i v domácím prostředí je možné dobře zvládnout bolest i jiné symptomy, které jsou s nemocí spojeny. Proto naše nabídka pomoci zahrnuje péči o pacienta v oblasti zdravotní, sociální, duchovní i duševní. Každý nemocný si z naší nabídky může vybrat to, co si přeje. Vždy je ale využita zdravotní péče. Na základě získané důvěry si rodina často vyžádá pomoc pečovatelek. Podpora psychoterapeuta je využívána taktéž.

Domácí hospic sv. Zdislavy se výrazně proměnil na zdravotně sociální službu v roce 2014, kdy vedoucí, Mgr. Eva Vráblová, přizvala ke spolupráci primáře MUDr. Ladislava Kabelku, PhD. Od té doby byla nastartována spolupráce s dalšími lékaři, z toho i s jedním zubním lékařem. V týmu pracuje cca 9 zdravotních sester a další sociální pracovníci a pracovníci sociálních službách - pečovatelé. Dalším členem týmu je psychoterapeut a pastorační asistent. Péči zajišťujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Spolupráce s pacientem a rodinou vzniká na jejich žádost, na žádost praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře. Vždy je velmi důležitá spolupráce s praktickým lékařem.

Rodina s podpisem smlouvy dostává pohotovostní číslo, na které se dovolá vždy a může s námi konzultovat případné problémy a obavy. Ze strany rodiny očekáváme, že pokud je to jen trochu možné, využije polohovací elektrické lůžko a další potřebné kompenzační pomůcky a přizpůsobí domácí prostor. Podle vyjádření lékařů se snažíme u pacienta doma vytvářet malou nemocnici. Je nutné, aby se pacientovi dostalo stejné zdravotní péče jako v nemocnici.

Do rodiny přijíždí hospicový lékař na pravidelné vizity. Při zhoršení zdravotního stavu lékař přijede v kteroukoliv denní i noční dobu. Děje se tak vždy po konzultaci se zdravotní sestrou, která do rodiny vyjíždí první a situaci telefonicky konzultuje se sloužícím hospicovým lékařem. K zajištění naší služby pro všechny žadatele potřebujeme automobily. Vzhledem k tomu, že najedou mnoho kilometrů, dochází k jejich rychlejšímu opotřebení. Pořizujeme ty nejlevnější typy automobilů, protože stále bojujeme s nedostatkem financí. V současné době máme automobilů nedostatek. Zdravotní sestry navštěvují nemocné každý den, vždy záleží na individuální domluvě a zdravotním stavu člověka.

Prosíme, pomozte nám, abychom mohli naše služby poskytovat všem, kteří nechtějí umírat v nemocnici, ale se svými blízkými a s jejich podporou. Recenze na naše služby jsou vypovídající. Na automobil potřebujeme částku 220.425 Kč. Budeme vděčni i za pomoc částečnou.

Věříme, že najdeme laskavé a štědré dárce, kteří budou ochotni pomoci. Za jakoukoli podporu jsme nesmírně vděčni.

Č. ú. Oblastní charity Třebíč: 1520431319/0800, v. s. 628, do poznámky je možné dát KOMPAS, aby bylo poznat, odkud podpora přichází.

Bc. Jana Karasová, fundraiser Oblastní charity Třebíč

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZPĚT

Automobil pro mobilní hospic PAHOP

Posláním našeho mobilního hospice PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče,z.ú. je poskytování zdravotní péče a terénní odlehčovací služby, nevyléčitelně nemocným lidem, kterým byla ukončena kauzální léčba a kteří chtějí svůj zbývající čas života dožít doma se svými nejbližšími.

K pacientům dojíždí lékaři a zdravotní sestry, pečovatelky.

Máme podporu psychologů a kněžích. Tato podpora je poskytována jak pacientům , tak i blízkým rodinným příslušníkům a pečujícím osobám, protože péče je velmi náročná i po psychické stránce.

Naše zdravotní služba je nemocným poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celý rok.

Jsme nový ústav, který svoji péči poskytuje druhý rok a doprovodili jsme již 110 pacientů a pomohli jsme jejich rodinám . Rodiny nás kontaktují a chtějí naše služby a péči využívat. Mnozí se domnívají , že naši pacienti jsou lidé ve vyšším věku, ale skutečností je , že naši pacienti jsou ve všech věkových kategoriích včetně těch nejmenších pacientů.

Naše péče začíná uzavřením smlouvy s rodinou, do které dojíždíme. Jsme taková domácí nemocnice.

Máme sestry a lékaře a pečovatelky, kteří svoji práci dělají s láskou a s velkou péčí. Ví, jak jsou naši nemocní bezbranní.

Protože jsme mobilní hospic, potřebujeme se auty dopravit k pacientovi v kteroukoliv hodinu. Auta, která máme k dispozici jsou již starší výroby a jejich oprava a provoz je velmi nákladný. Proto potřebujeme auto v nižší cenové hladině, ale auto spolehlivé.

Vzhledem k tomu, že nás žádá o péči stále víc a víc rodin a z více vzdáleného regionu. I přesto, že máme mnoho pacientů, stále se potýkáme a bojujeme s nedostatkem financí.

Proto se na vás obracíme o pomoc při pořízení tohoto automobilu.

Chceme našim nemocným být na blízku a věnovat se jednoznačně jejich péči. Prosíme vás o pomoc při pořízení spolehlivého auta.

Všem, kterým není lhostejné, jak naši nejbližší nemocní, nemohoucí a bezbranní odchází z tohoto světa a jste ochotni nás finančně podpořit budeme velmi vděčni za jakoukoliv pomoc.

Na automobil potřebujeme částku 240 000 Kč.

Číslo účtu PAHOP, z.ú. Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče je 4618489379 / 0800.

Jana Vajdíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TEL.: 603 536 198

Uherské Hradiště

ZPĚT

Ptačí Hnízdo - Sdílené kanceláře

Dobrý den,

v tomto roce jsem otevřel ve Velké Bíteši sdílené kanceláře. Web i další věci okolo jsem si dělal z velké části sám. Projekt již funguje ale mám v plánu udělat reklamní kampaň na internetu a uvažuji o billboardu. Tímto směrem by byla směřována i získaná podpora, pokud by byla finanční. Tedy profesionální upravení internetových stránek, reklamní kampaň, možná billboard. Vždy je co zlepšovat, takže mě napadají další věci ve vybavení a úpravě prostor... Vše by záleželo na jednání s podporovatelem. Tolik co se týče financí.

Pokud by byl někdo z profesionálních podnikatelů v okolí Velké Bíteše tak možná nejraději budu za mentora, který by mi věnoval svůj čas a pomáhal mi radou a zkušenostmi. Když budete chtít, tak se podívejte na můj web www.ptacihnizdobites.cz

Těším se na vaši odpověď.

S přáním úspěšného dne

Jiří Holub

ZPĚT

Česká pouť do Lurd

Dobrý den, jmenuji se Aleš Kučera a mám malou cestovní kancelář webu.ck-kucera.cz se zaměřením na poutní místo Lurdy. Při organizování cest do Lurd jsem narazil na krásnou historii vlakových poutí před více jak sto lety. Hlavní tahouni, kteří tyto poutě organizovali byli bratři Kolískové z Protivanova. Tato historie mě postupně pohltila.

Zorganizoval jsem vlakovou pouť do Lurd 2014, 2017 a připravuji vlakovou pouť 2019. Našel jsem v roce 2014 v Lurdech jediný dochovaný poutní prapor našich předku z druhé vlakové pouti z roku 1907. Podařilo se nám za tři roky sehnat peníze na restaurování tohoto praporu. Prapor se vrátil do Lurd a chceme ho slavnostně vystavit při mši svaté v Růžencové Bazilice.

Rád bych uskutečnil ještě jeden bláznivý sen a to je vytvoření novodobého poutního praporu. Hledám někoho, koho by tento projekt zaujal a pomohl nám finančně, aby prapor mohl vzniknout. Více o celém projektu vlakových poutí do Lurd si může prohlédnou na webu.ck-kucera.cz, nebo na fb Vlaková pouť 2014, 2017, 2019. Rád odpovím na jakékoli dotazy.

Děkuji Aleš Kučera

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

777 21 21 75

ZPĚT

Svatá Ludmila 1100 let

Jmenuji se Martin Hrdlička a jsem předsedou rady spolku Svatá Ludmila 1100 let. Tento spolek, který realizuje stejnojmenný projekt, vznikl z iniciativy obce Tetín, kde jsem starostou. Zakládajícími členy spolku jsou také města Mělník a Roztoky a farnosti Beroun a Roztoky.

Svatá Ludmila je první českou ženou známou jménem, první českou panovnicí a světicí, zakladatelkou Přemyslovské dynastie a babičkou a vychovatelkou sv. Václava. Často je tedy nazývána jako matka našeho národa.

Posláním spolku a projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, tak aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti, která se v roce 921 odehrála na Tetíně.

Cílem spolku je důstojné připomenutí zmiňovaného výročí prostřednictvím četných aktivit, ale zejména uskutečněním národní ekumenické poutě na Tetín. Dále si projekt klade za cíl posílit úctu k této významné ženě české historie, podpořit národní identitu současné společnosti a vytvářet hodnotnější kulturní i životní prostředí pro současné generace. Spolek zmíněné cíle naplňuje prostřednictvím pestrých náboženských a kulturně-společenských akcí, prostřednictvím tvorby audiovizuálních či jiných uměleckých děl, ale i skrze péči o krajinu a památky nejen ve. Za více jak rok existence spolku se nám podařilo uspořádat řadu akcí a získat četné záštity od krajských či celorepublikových institucí.

Náš spolek je neziskovou organizací, jeho činnost je umožněna především díky dobrovolnické práci a vůli komunity v jednotlivých městech a obcích, ať už jsou členy spolku či ne. Významnou částí se na financování provozu spolku podílí také sponzoři z řad soukromých podnikatelů. Naše aktivity se neustále rozrůstají, hledáme proto partnery, kteří by chtěli naše snažení podpořit ať už finančně, materiálně či jiným způsobem. Jakékoliv zapojení do projektu vítáme! Pokud Vás spolek a projekt Svatá Ludmila 1100 let zaujal a chtěl/la byste se dozvědět více, velmi rád se s Vámi setkám já osobně anebo jiný zástupce spolku. Neváhejte nás kontaktovat.

Mnohokrát děkuji,

Martin Hrdlička

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZPĚT

Nové CD Adorare

Jmenuji se Anna Schnürmacherová a jsem členkou křesťanské hudební skupiny jménem Adorare.

S Adorare pracujeme na novém CD a hledáme dárce ochotné podpořit naše dílo. Budeme rádi jak za modlitbu, tak jakýkoli finanční příspěvek. Jsme skupina, která žije ze sponzorských darů a dobrovolných příspěvků za koncerty. Naším cílem totiž není na koncertech vydělávat, ale přinášet radost z víry skrz naši hudbu.

Více informací o nás najdete na www.adorare.cz

Osobně nás můžete potkat na některém z našich koncertů či večerů chval.

Pokud se rozhodnete o zaslání finančního daru, tak nám jej můžete zaslat zde: 115-4055430217/0100

Moc vám za celou kapelu děkuji.

Anna Schnürmacherová

ZPĚT

Film: Alenka v zemi zázraků

Oslovujeme vás ohledně našeho křesťanského filmu, který proběhl kiny v ČR a chystá se do svět. Prosíme o pomoc, chybí nám totiž zaplatit dluh ještě cca ve výši 150 tisíc za překlady a postprodukci a jakákoliv částka nám pomůže.

Pomoc je možné zohlednit do poděkování v titulcích v připravované vánoční zkrácené verzi pro Českou televizi a v dalších promo možnostech.

Film

Autobiografické fantaskní vyprávění, které se pohybuje mezi poezií, snovou mystikou a humorem ve stylu Alenčiných rodinných patálií; Mysteriózní pohádka pro dospělé děti; Film je dokončen vysoce profesionální technologickou formou 4K a svými atraktivními leteckými záběry z Benátek uchvátí každého náročného diváka; Jeho literární předloha od Jany Studničkové vyšla knižně v překrásném provedení z mnoha fotografiemi z filmu v nakladatelství Flétna; Film osciluje mezi západním magickým realismem, východní fantaskní poezií a středoevropskou křesťanskou mystikou a surrealismem; Jak jsem chtěla létat; Alenčino snění o slavnostech a mostech; Labyrintem slavností do ráje srdce svého;

Scénář, režie, výtvarná koncepce, produkce, střih, hudební režie:

Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt;

Herci:

Viktorie Stříbrná, Veronika Žilková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák, Jana Pidrmanová, Tereza Taliánová, Simona Postlerová, Adéla Stodolová, Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt, Mikuláš Matoušek, Miroslav Herold a další…

Film podporuje osobně i náš primas český arcibiskup kardinál Dominik Duka

alenkavzemizazraku.cz

Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková představují filmy České televize, které vyšly v madridské filmové společnosti Goya Producciones, v SERIE HISTORIA pro celý svět. Nejnověji také Mendel-otec genetiky a Cyril a Metoděj. K vydání se připravují: University - tajemství evropského zázraku, Relikvie tajemství svatých, Dej mi duši a ostatní si ponech - salesiáni. Misie a hraný film Alenka v zemi zázraků atd.

KONTAKT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 602 625 100

ZPĚT

ADRA

V etiopském regionu Somali je v roce 2019 kvůli suchu ohroženo humanitární katastrofou 1,7 milionu lidí. ADRA pomáhá v Etiopii již 7 let, za tu dobu se podařilo vystavět studny, vodní nádrže a latríny pro 18 komunit (lokalit/vesnic). Naše pomoc v regionu Somali směřuje k dlouhodobému koncepčnímu řešení situace s nedostatkem vody. Chcete pomoci třeba etiopským maminkám samoživitelkám s přístupem k vodě? Kupte jim oslíka s povozem, který jim přiveze dostatečné množství vody pro celou rodinu i ze vzdálených lokalit. My Vám vystavíme originální dárcovský certifikát, který můžete věnovat třeba svému obchodnímu partnerovi.

Kontaktní osoba: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 696 665.

Etiopie s účtem

 

Ze Sýrie uteklo před ozbrojeným konfliktem už téměř 11 milionů lidí. Nejvíce jich směřovalo do sousedního Libanonu, kde dnes žije 27 uprchlíků na 100 místních obyvatel. Syrští uprchlíci žijí díky velkému množství osob i v neoficiálních utečeneckých táborech s otřesnými hygienickými podmínkami. Pořiďte nejzranitelnějším rodinám s velkým počtem dětí, starých lidí či hendikepovanými, hygienické balíčky a vraťte jim důstojné životní podmínky. Za Váš dar dostanete designový dárcovský certifikát, kterým se můžete pochlubit třeba ve své kanceláři, či jej někomu jménem své firmy věnovat.

Libanon s účtem

 

Některé oblasti kolem syrského Damašku se stávají znova obyvatelnými. Do svých domovů se vracejí vnitřně přesídlené rodiny. Pomozte s Adrou opravit pro 1800 z nich kanalizaci a pro jejich děti 27 školních tříd. 675 dětí se tak bude moci začít znova učit a to i ty, které potřebují speciální pomůcky kvůli zrakovým vadám. Bezpečná škola je místo, kde se děti mohou cítit dobře. Zakupte jim třeba jednu školní tabuli a my Vám zašleme originální darovací certifikát, který můžete věnovat jako pozornost svému obchodnímu partnerovi či jej vystavit v kanceláři svých zaměstnanců. Ukažte, že Vaší firmě záleží na lidech v nouzi.

Sýrie s účtem

 

Roky 2015 a 2017 byly díky ničivým cyklónům zničující pro jeden ze států Myanmaru/Barmy a to konkrétně pro Čjinský stát. Opravme společně zničené mosty, zemědělskou půdu a to efektivní metodou Cash for work, díky které zaměstnáme místní dělníky a tak nejen pomůžeme opravit zničenou infrastrukturu, ale i ekonomicky pozvednout celou komunitu. V Kačjinském státě můžeme pomoci mnoha dětem z utečeneckých táborů v cestě za vzděláním. Nenechejme je být součástí etnických konfliktů. Darujte jim vzdělání, darujte jim budoucnost. Zaplaťte mzdu barmským dělníkům na pět dní a dostanete krásný dárcovský certifikát, kterým můžete obdarovat své blízké.

Kontaktní osoba: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 696 665.

Barma s účtěm

ZPĚT

Na počátku

Na počátku pomáhá těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni

na pocatku 3Klientkami organizace Na počátku jsou ženy, pro které se čas mateřství a těhotenství stal dobou rozhodování, nejistoty a zklamání. Příběhy, které slýchávají pracovnice v Poradně Na počátku, jsou různorodé. Týkají se hledání bydlení, nedostatku peněz nebo chybějící podpory ze strany nejbližších.

Nablízku chce být Na počátku zejména těm, které zaskočilo neplánované těhotenství, a nyní přemýšlejí, zda podstoupit potrat, nebo ne. Organizace pomáhá prostřednictvím tří sociálních služeb, kterými jsou Poradna Na počátku, Domov pro dětský život a Byty Na počátku.

na pocatku 2Poradně, která sídlí v brněnských Husovicích, ženy najdou vyslechnutí, podporu i praktickou pomoc. Je to místo, kde má klientka dostatek času znovu zvážit všechny své možnosti, svěřit se i prakticky řešit to, co považuje za nejdůležitější. Ženám v krizi mohou pracovnice zprostředkovat zboží z Potravinové banky, poskytnout něco z věcí na miminko od dárců a v případě bytové nouze zajistit azylové ubytování.

Ženy, které přicházejí do Domova pro dětský život, často spojuje hledání přijetí a lásky. Přicházejí s nejrůznějšími příběhy, některé dokonce s alkoholovou nebo drogovou minulostí, případně mají zkušenosti s týráním a ponižováním. Možnost krátkodobého ubytování v Domově využívají i ty, které například kvůli nemoci, náhlému výpadku příjmů nebo souběhu několika nepředvídatelných událostí nemají kde bydlet.

na pocatku 4Praxe v oblasti práce s těhotnými a maminkami s malými dětmi ukázala, že s některými klientkami je dobré pracovat déle, než jen po nejnutnější dobu. Řada z těchto žen se v Domově naučila základy vaření, šití a navštěvovala kurz Péče o dítě. Když se musely tyto ženy znovu postavit na vlastní nohy, byl to pro některé z nich náraz příliš tvrdý a předčasný. Proto vznikla služba Byty Na počátku. Jedná se o bydlení v bytech, ve kterých domácnost funguje samostatně, přesto mají klientky stále možnost obrátit se na sociální pracovnice a nadále se zdokonalovat v dovednostech, které jim později usnadní samostatné fungování.

 

Více informací je k dohledání na adrese www.napocatku.cz

Kontakt na poradnu: 548 221 405, 774 440 821 (NONSTOP), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa: Soběšická 560/60, Brno – Husovice

Číslo účtu veřejné sbírky: 3657833/0300

ZPĚT

  • 1
  • 2

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100