fbpx

Svědectví

Myslet ve velkém je lepší

Tomáš Březina, zakladatel společnosti BEST, patří mezi ty křesťany, kteří se spoléhají na Boží přízeň a vedení, ale zároveň nikdy nedopsutí, aby Bůh dělal vše za ně. Naopak, snaží se co nejvíce překonávat překážky vlastní houževnatostí a vůlí, aby Boží pomoc měla nějaký efekt.

V prvním rozhovoru otevřeme téma autority a charakteru. Doplňují se tyto "vlastnosti", může se třeba získat autoritu někdo bezcharakterní? Řeč bude také o výchově dětí. Tomáš Březina má tři dospělé děti. Chyběl jim doma, když budoval velký byznys? A když byla řeč o autoritě, měl ji doma stejně jako ve firmě?

V kanceláři má Tomáš již roky na očích jednu z básní Jana Skácela. Denně si ji pročítá a rozjímá nad ní. Tak jsme si ji vzali i pro naše rozvažování. Tomáš Březina si díky této básni uvědomuje, jaké měl v žitově štěstí a jaké dostal dary, které mu omožnili to, co v životě dokázal. Zároveň mu tento text nastavuje zrcadlo a dává hranice pro jeho skutky. Snaží se poznávat, jaké cíle ještě dávají smysl, usiluje o moudrost a vytrvalost. A díky tomu paradoxně může být mnohdy tvrdý a neoblomný.

Poznávání hranic a houževnatost nás zavedla i k rozhovoru nad vážnými rodinnými krizemi, kdy Tomášovi i jeho manželce šlo o život. A Skácel otevřel Tomášovo srdce, aby se s vámi i o tyto chvíle podělil.

Která, že je to báseň? Tato:

Motlitba Jan Skácel

Pane, ať jsi stéblo trávy,

nebo obyčejný list,

prosím dej, ať aspoň trochu umím

ve Tvých vzkazech číst.

Prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím,

ať vědí, že se učím a že nic neumím.

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru,

když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru,

ať mi stačí dohlédnout na obzor,

který jsi mi dal, ať se smířím se vším,

co jsi mi kdy vzal.

A dej mi sílu snášet pokorně,

co změnit nemám sil,

odvahu, abych to nač stačím,

na tomhle světě pozměnil.

A taky prostý rozum,

který vždycky správně rozezná,

co se změnit nedá a co se změnit dá.

A od 22. července najdete v podcastu třetí rozhovor, kde se s Tomášem budeme zamýšlet na nezišností, zištnými prevíty, životními tragédiemi a vlastní smrtelností.

Rozhovor s Tomášem najdete nyní už jen jako podcastu společně se všemi staršími svědectvímu, která jsme natočili. Poslouchat můžete na:

SpotifyspotifyGoogle podcasts google podcast Pocket casts pocket cast  Overcast a dalších, které najdete na Anchor.

Petr Prokš

Petr Prokš

spotifygoogle podcast pocket cast

Tomáš Valášek

Tomáš Valášek

spotifygoogle podcast pocket cast

spotifygoogle podcast pocket cast

Tomáš Komzák

Tomáš Komzák

spotifygoogle podcast pocket cast

Pavel Bělobrádek

Pavel Bělobrádek

spotifygoogle podcast pocket cast

Patr Hamrozi

Patr Hamrozi

spotifygoogle podcast pocket cast

Ladislava a Marian Kurucovi

Ladislava a Marian Kurucovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Pavel Obdržálek

Pavel Obdržálek

spotifygoogle podcast pocket cast

Miroslav Esterka

Miroslav Esterka

spotifygoogle podcast pocket cast

spotifygoogle podcast pocket cast

Lucie Cincialová

Lucie Cincialová

spotifygoogle podcast pocket cast

Vojtěch Koukal

Vojtěch Koukal

spotifygoogle podcast pocket cast

Petr Němeček

Petr Němeček

spotifygoogle podcast pocket cast

Aleš Zemánek

Aleš Zemánek

spotifygoogle podcast pocket cast

Jan st. a syn Netíkovi

Jan st. a syn Netíkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Antonín Nekvinda

Antonín Nekvinda

spotifygoogle podcast pocket cast

David a Hana Zubíkovi

David a Hana Zubíkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Marek a Jana Dopitovi

Marek a Jana Dopitovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Jaroslava Valová

Jaroslava Valová

spotifygoogle podcast pocket cast

Josef Luskač

Josef Luskač

spotifygoogle podcast pocket cast

Petr Rajt

Petr Rajt

spotifygoogle podcast pocket cast

Bumerang

Bumerang

spotifygoogle podcast pocket cast

Milan a Jiřina Hovorkovi

Milan a Jiřina Hovorkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Pavel Vimr

Pavel Vimr

spotifygoogle podcast pocket cast

Patrik a Kamila Báťkovi

Patrik a Kamila Báťkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Petr Láska

Petr Láska

spotifygoogle podcast pocket cast

Ľubomír Klieštik

Ľubomír Klieštik

spotifygoogle podcast pocket cast

Ján Košturiak

Ján Košturiak

spotifygoogle podcast pocket cast

Jiří Jemelka

Jiří Jemelka

spotifygoogle podcast pocket cast

Vojtěcha Zikešová

Vojtěcha Zikešová

spotifygoogle podcast pocket cast

Adam Walach

Adam Walach

spotifygoogle podcast pocket cast

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100