fbpx

Svědectví

Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce

Miroslav Esterka pracuje jako obchodní manažer v jedné zavedené zahraniční společnosti. Od začátku si byl vědom, že dokáže mnoho. Ale dlouho si neuvědomoval, kolik ho to může také stát.

Miroslav řídí malý kolektiv spolupracovníků. Talent pro byznys u sebe rozpoznal už v mládí. Šel tedy cílevědomě za kariérou. Věnoval jí veškerý čas i energii. Jeho nasazení se líbilo šéfům a tak ho povzbuzovali. Miroslava těšilo, že jde stále kupředu. Později se ale začaly dít věci, o které už tak nestál.

Miroslavovo nasazení neustálo jeho manželství. S určitým zpožděním si uvědomil, že taktika nátlaku na podřízené není tak efektivní a on sám by se měl začít měnit. Přístup k osobní proměně našel Miroslav ve slovech Žalmu 131, který mu kdysi uložil zpovědník za pokání.

Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.

play button Člověk občas padne

play buttonPodnikání je trvalá změna

play button Nemám, Hospodine, domýšlivé srdceNemám, Hospodine, domýšlivé srdce

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100