fbpx

Svědectví

Reklama v rukou křesťanů

Může se vůbec křesťan živit natáčením reklamy? Odpovědi nemusí být jednoznačné. Ale že ji dělají i křesťané, je jisté.

Za svědectvím jsme se tentokrát vydali do Zlína, kde podniká mladý tým lidí v oboru audio vizuální produkce. Dnešní Bumerang fungoval ještě nedávno jako společnost Forleaf, kterou tvořila skupinka nadšených studentů do tvorby filmů. Založil ho Jan Perout, náš první host. Spolu s ním se rozhovoru účastní režisér Jonáš Vacek a marketingový manažer Karel Studený.

bumerang spolecna do clanku

Poté, co většina z nich už dostudovala a k filmu se hlásí ještě více, rozhodli se tuto produkci dělat jako opravdový byznys. Zajímavé na Bumerangu je, že ho tvoří křesťané. Aniž by se o to sami aktivně zasadili a npř. si vybírali jen mezi věřícími. Duch svatý? Jak se promítá křesťanský duch v jejich podnikání, uslyšíte v prvním rozhovoru. V tom druhém se zaměříme na problém reklamy, kterou Bumerang tvoří a zda jsou hranice, za kterou by věřící neměl jít a proč.

V závěru se můžete těšit na "filmařský" rozbor vyprávní Markova evangelia (Mk 5,1-17), kde Ježíš vyhnal z mladíka démony a poslal je do prasat. Čímž místní připravil o slušné zásoby obživy.

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Sotva vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk nečistého ducha. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často totiž byl už spoután okovy a řetězy, ale řetězy se sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: "Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!" Ježíš mu totiž řekl: "Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!" A zeptal se ho: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Mé jméno je `legie´, poněvadž je nás mnoho." A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory velké stádo vepřů. I prosili ho ti zlí duchové: "Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!" On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. Stádo pak - bylo jich na dva tisíce - hnalo se střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli o posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali Ježíše prosit, aby odešel z jejich končin.

play button  Jsme křesťané a je to fajn

play button  Reklama v rukou křesťanů

play button  Prosili Ježíše, aby odešel

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100