fbpx

Svědectví

S Láskou ve firmě

Poprvé jsou hosty našeho Svědectví manželé, Petr a Jana Láskovi. Petr podniká od roku 1991. Založit firmu ale bylo jejich společné rozhodnutí.

Od začátku také chtěli své podnikání podřídit hodnotám tzv. Ekonomiky společenství. Jde o křesťanské hnutí, které vzniklo také na začátku 90. let. Podnět k jeho založení dala Chiara Lubichová. Jedním z nejdůležitějších motivů Ekonomiky společenství je úsilí o vymýcení chudoby ve světě. A to manžele Láskovi zlákalo. Získali tak řadu přátel a prý se jim daří i díky tomu budovat dobrou atmosféru ve firmě. O cestě Petra a Jany k podnikání hovoříme v prvním rozhovoru. V dalším se zaměříme na 9. a 10 přikázání Desatera a pohledu našich hostů na jejich souvislost s podnikáním.

Matoušovo evangelium tentokrát otevřeme na 7. kapitole, abychom se s Petrem a Janou zamysleli nad upřímným hledáním Boží vůle a ještě upřímnějším naplňováním toho, co Bůh žádá. Aby se k nám v Nebeském království nakonec znal.

Petr Láska založil společnost Trans technik, která  zahájila činnost v roce 1992 výrobou upínacích pásů a technikou pro zajištění v nákladní automobilové dopravě. Brzy na to začala nabízet díly pro nástavby nákladních automobilů. V současnosti firma sama iniciuje vývoj komponentů a snaží se tak podporovat zvyšování kvality a tím i bezpečnosti přepravy zboží.

Rozhovory vede Marek Chvátal.

S Láskou ve firmě

Nepožádáš?

Nikdy jsem vás neznal

Music: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: "Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?" A tehdy já prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti." (Mt7,21-23)

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100