Svědectví

Podnikání musí mít smysl

Manželé Jiřína a Milan Hovorkovi začali podnikat jako mnozí krátce po sametové revoluci. Dostali nabídku k prodeji papírů do tiskáren a dalších potřeb. Během krátké doby zjistili, že prodávat umí. Vzápětí se ale začali trápit otázkou, jestli nákup a prodej je právě to, čemu by se měli věnovat.

hovorkovi 5 7Dnes Jiřina s Milanem ve svém podnikání smysl vidí. Už na začátku si museli vyříkat, co může obchodování s kancelářskými potřebami namísto třeba výroby něčeho hmatatelného přinášet dobrého a jestli opravdu tímto směrem chtějí jít. O již z významné části projité cestě za smysluplným byznysem hovoříme v prvním příspěvku.

V přesvědčení, že si zvolili správnou cestu, Hovorkovy utvrdila i situace s jejich nejstarším synem Pavlem. Vinou nemoci má omezené pracovní schopnosti. V APAPu mu však rodiče dovedli vytvořit vhodné podmínky k práci. Díky tomu je Pavel užitečný a spokojený. Možná i tato zkušenost přivedla Jiřinu a Milana k myšlence vybudovat sociální podnik, kde budou pracovat tělesně i duševně hendikepovaní. Stabilita firmy totiž umožňuje podporovat tento ze začátku jistě ztrátový podnik. Poslechněte si více o smyslu sociálního podnikání v druhém přispěvku.

Do třetice nabízíme opět rozhovor nad úryvkem evangelia, tentokrát z Mt 7,24-27.

"A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."

play button  Podnikání musí mít smysl

play button  Práce pro každého

play button  Základ na skále

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • přihlášení