fbpx

Podpora

Posláním domácího hospice sv. Zdislavy je pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma, a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Rodinní příslušníci nebo jiní pečující mohou být unaveni z nepřetržitě poskytované pomoci, proto součástí hospicové péče je možnost využit odlehčovací službu. Ta nabízí blízkým možnost odpočinku tím, že péči o jejich blízkého na určitý čas převezme a pomáhá nemocnému např. s osobní hygienou, podáním jídla apod.

Pro rodinu je někdy velmi těžké si představit, jak doprovázení doma zvládnou. Snažíme se proto být oporou po odborné i lidské stránce jak pacientovi, tak i rodině. Ze zkušenosti víme, že i v domácím prostředí je možné dobře zvládnout bolest i jiné symptomy, které jsou s nemocí spojeny. Proto naše nabídka pomoci zahrnuje péči o pacienta v oblasti zdravotní, sociální, duchovní i duševní. Každý nemocný si z naší nabídky může vybrat to, co si přeje. Vždy je ale využita zdravotní péče. Na základě získané důvěry si rodina často vyžádá pomoc pečovatelek. Podpora psychoterapeuta je využívána taktéž.

Domácí hospic sv. Zdislavy se výrazně proměnil na zdravotně sociální službu v roce 2014, kdy vedoucí, Mgr. Eva Vráblová, přizvala ke spolupráci primáře MUDr. Ladislava Kabelku, PhD. Od té doby byla nastartována spolupráce s dalšími lékaři, z toho i s jedním zubním lékařem. V týmu pracuje cca 9 zdravotních sester a další sociální pracovníci a pracovníci sociálních službách - pečovatelé. Dalším členem týmu je psychoterapeut a pastorační asistent. Péči zajišťujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Spolupráce s pacientem a rodinou vzniká na jejich žádost, na žádost praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře. Vždy je velmi důležitá spolupráce s praktickým lékařem.

Rodina s podpisem smlouvy dostává pohotovostní číslo, na které se dovolá vždy a může s námi konzultovat případné problémy a obavy. Ze strany rodiny očekáváme, že pokud je to jen trochu možné, využije polohovací elektrické lůžko a další potřebné kompenzační pomůcky a přizpůsobí domácí prostor. Podle vyjádření lékařů se snažíme u pacienta doma vytvářet malou nemocnici. Je nutné, aby se pacientovi dostalo stejné zdravotní péče jako v nemocnici.

Do rodiny přijíždí hospicový lékař na pravidelné vizity. Při zhoršení zdravotního stavu lékař přijede v kteroukoliv denní i noční dobu. Děje se tak vždy po konzultaci se zdravotní sestrou, která do rodiny vyjíždí první a situaci telefonicky konzultuje se sloužícím hospicovým lékařem. K zajištění naší služby pro všechny žadatele potřebujeme automobily. Vzhledem k tomu, že najedou mnoho kilometrů, dochází k jejich rychlejšímu opotřebení. Pořizujeme ty nejlevnější typy automobilů, protože stále bojujeme s nedostatkem financí. V současné době máme automobilů nedostatek. Zdravotní sestry navštěvují nemocné každý den, vždy záleží na individuální domluvě a zdravotním stavu člověka.

Prosíme, pomozte nám, abychom mohli naše služby poskytovat všem, kteří nechtějí umírat v nemocnici, ale se svými blízkými a s jejich podporou. Recenze na naše služby jsou vypovídající. Na automobil potřebujeme částku 220.425 Kč. Budeme vděčni i za pomoc částečnou.

Věříme, že najdeme laskavé a štědré dárce, kteří budou ochotni pomoci. Za jakoukoli podporu jsme nesmírně vděčni.

Č. ú. Oblastní charity Třebíč: 1520431319/0800, v. s. 628, do poznámky je možné dát KOMPAS, aby bylo poznat, odkud podpora přichází.

Bc. Jana Karasová, fundraiser Oblastní charity Třebíč

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZPĚT

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100