fbpx

Podpora

ciganek bible 1Vážené dámy, vážení pánové,

nabízím Vám spolupráci v konsorciu křesťanských firem, které se budou podílet na vydání osvětové publikace „O Bibli, knize knih“. Její předlohou bylo původní vydání knihy „Velké příběhy Bible“, kterou slavnostně uvedl na knižní trh před několika lety p. arcibiskup, mons. J. Graubner, na arcibiskupství olomouckém. Jde však o nové, podstatně přepracované a aktualizované, rozšířené vydání, s výše uvedeným novým názvem, především určené pro evangelizaci nevěřících a hledajících spoluobčanů. Ukázku tohoto díla zasílám v příloze, spolu s nezávislým lektorským posudkem. (VIZ NÍŽE.)

Podle prvotní předkalkulace budou režijní náklady tisku 10 tisíc výtisků činit 2,516 mil. Kč, a to se zá-měrem docílit toho, aby prodejní cena nepřesáhla cenu 300,- Kč, bez běžných nemravných ziskových přirážek. Za obvyklých podmínek by totiž tato kniha o rozsahu cca 750 stran měla prodejní cenu na pultu asi 750,- Kč, takže by byla jen obtížně prodejná a minul by se její pastorační účinek, protože by si ji jen málokdo mohl dovolit koupit. Ve své podstatě však půjde pro členy konsorcia o půjčku, která se jim po prodeji výtisků postupně vrátí. Já osobně se budu podílet jako člen konsorcia na 10% těchto pořizovacích nákladů.

ciganek bible 2Prosím proto o zaslání návrhů na shora e-mailovou adresu jindrich.ciganek(zavinac)centrum.cz na:

1. nabídky členství v tomto křesťanském konsorciu s tím, že uvedete procenta, kterými se budete chtít na vydání této knihy finančně podílet (v tiráži knihy bude uvedena Vaše firma/Vaše jméno, jako sponzora a spoluvydavatele tohoto vydání);

2. nabídku člena konsorcia, který by se ujal funkce manažera a dalšího řízení tohoto projektu, protože jsem vážně onemocněl a nebudu už moci tento projekt, na kterém jsem pracoval více než 20 let, dokončit;

3. nabídku marketingového manažera, který by kompetentně a kvalifikovaně prováděl p.r.;

4. nabídku ekonomického vedoucího projektu, který by zajistil přehledné účetnictví a potřebné audity;

5. nabídku členství v revizní komisi.

ciganek bible 4Osobně se domnívám, že právně a ekonomicky nejčistší formou další organizace bude ustavení neziskovky, jejíž návrh statutu zašlu případným zájemcům na vyžádání elektronickou poštou. Zájemce o spolupráci si dovolím pozvat na přípravnou schůzku, kde dohodneme konkrétní formu spolupráce. Na této schůzce Vám rovněž představím ukázky četných děkovných dopisů čtenářů prvního vydání, věřících i nevěřících, všech stupňů věku, sociálních skupin a vzdělanosti, různých náboženských konfesí apod., prokazující, že zvolená forma literatury faktu univerzálně nejlépe vyhovuje všem typům čtenářů, kteří by klasickou bibli snad ani neotevřeli. Dnes už většina spoluobčanů snad ani neví, co je zdravé a normální, co se smí a nesmí, a tak je tato kniha jednou z nemnoha možností, jak většinové populaci přiblížit biblické poselství, na kterém vyrostla naše kultura a civilizace. Věřím proto, že pochopíte nedozírný význam této nabídky pro pre-evangelizaci a ozdravení společenského klimatu naší společnosti a předem děkuji za Vaše porozumění pro význam této nabídky.

 

ciganek bible 5S úctou a přáním všeho dobrého Jindřich Cigánek, v.r.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PS. Bližší informace o mé osobě naleznete v české Wikipedii pod heslem Jindřich Cigánek.

ZPĚT

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100