fbpx

Konference - Umění podnikat

29. května 2021 od 8.00 hodin

 

conference online webMáte už jasnou odpověď na to, jak jsou míněna slova o bohatství v evangeliu? Cítíte se nepatřičně, když slyšíte výtku, že se bohatý těžko dostane do Božího království?

Nebo stojíte na druhé straně, poctivě makáte a jste přesvědčení, že pro úspěch byste museli rezignovat na své svědomí?

Přemýšlíte často nad tím, jak správně rozdělit prostředky, které Vám Pán svěřil?

Vedete spokojené týmy, které pracují nadšeně pro vaši vizi?

Hledejte odpovědi s námi. Pozvali jsme zkušené podnikatele, kteří se podělí o své příběhy.

 

Chci se konference zúčastnit

PROGRAM KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

Většinu programu uvidíte přes živé vysílání na našem youtube kanále. Workshopy a diskuse proběhnou pomocí video konference přes aplikaci webex. Pro získání odkazu na naše vysílání se potřebujete níže zaregistrovat.

Vysílat budeme z olomoucké katedrály sv. Václava.

8.00 Modlitba chval

8.00 Modlitba chval

Začneme den modlitbou a vzýváním Ducha svatého. Doprovodí nás společenství Zlínské chvály.

9.00 Přivítání a uvedení do programu

9.00 Přivítání a uvedení do programu

Moderátoři Kateřina Rýznarová a Marek Chvátal vás uvedou do tématu konference a vysvětlí vám, jak můžete během celého dne zasílat našim hostů dotazy.

9.05 Rozhovor s Jiřím Jemelkou a Martinem Gebauerem o „konfliktu“ mezi efektivním byznysem a věrností Kristu

9.05 Rozhovor s Jiřím Jemelkou a Martinem Gebauerem o „konfliktu“ mezi efektivním byznysem a věrností Kristu

Jiří založil před 15 lety firmu, která pomáhá středně velkým firmám překonávat krize a přijímat výzvy. Díky tomu má vhled do fungování současného českého byznysu a umí pojmenovat to, co podnikatelům brání v rozvoji byznysu. Jiří je hluboce věřící a denně usiluje o propojení práce a duchovního života. Stejně jako Martin, který momentálně pracuje jako ředitel investiční divize australské banky. 5 let zastával pozici generálního ředitele společnosti České Radiokomunikace. Má bohaté zkušenosti s vedením lidí a vytváření efektivního zázemí, které se snaží stavět na pevných základech.

Chci se konference zúčastnit

10.00 Představení služby KOMPASu

10.00 Představení služby KOMPASu

Sdružujeme Křesťanské Obchodníky, Manažery, Podnikatele A Samostatně výdělečné osoby přes 10 let. Vzájemně se podporujeme a organizujeme řadu aktivit počínaje duchovními obnovami přes vytváření pevných vztahů po odbornou formaci.

10.10 Přestávka

10.10 Přestávka

10.30 Rozhovor s Petrem Prokšem z PFM Group o zavádění subsidiarity do týmu

10.30 Rozhovor s Petrem Prokšem z PFM Group o zavádění subsidiarity do týmu

Petr vybudoval svou firmu na úroveň středně velkého podniku. Toho by nedosáhl, kdyby si neuměl najít vhodné spolupracovníky a ve správný čas tomu pravému delegovat důležitý úkol. Kromě toho si navíc uměl počkat na výsledek a nechal kolegy dělat práci po svém. Tato důvěra se Petrovi vyplatila. Dnes má efektivní a samostatné kolegy, kteří jeho firmu s chutí iniciativně rozvíjejí. Petr už "jen" sleduje, zda se všichni drží hodnot, na kterých se shodli na začátku.

Chci se konference zúčastnit

11.10 Rozhovor s Antonínem Nekvindou z Neratova o umění přijímat a dávat

11.10 Rozhovor s Antonínem Nekvindou z Neratova o umění přijímat a dávat

Antonín pomáha svému bratranci P. Josefu Suchárovi rozvíjet sociální podnikání v Neratově. Zároveň se dlouhodobě věnuje pojišťovnictví. Naučil se tak propojovat svět podnikání a svět sociálního podnikání. Zvláště ten druhý Antonína učí citlivosti vůči potřebám lidí, kteří ho obklopují. Současně poznává opravdovou hodnotu daru, bez kterého by se žádná nezištná služba neobešla.

Chci se konference zúčastnit

12.00 Anděl Páně a pauza na oběd

12.00 Anděl Páně a pauza na oběd

13.00 – 14.10 Workshopy

13.00 – 14.10 Workshopy

O psychické odolnosti s Denisou Zlevskou

Jste přetížení a cítíte na sobě známky vyčerpání? Ztrácíte trpělivost a podléháte negativním emocím? Připojte se k workshopu s psychoterapeutkou Denisou, která vám pomůže odhalit způsoby, jak si vybudovat psychickou odolnost. Denisa založila na Slovensku Centrum pro tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenství a vzdělávání pro individuální a firemní klienty. Ve své praxi se zaměřuje na psychologii zdraví.

O Efektivním zvládání krizí s Martinem Gebauerem

Řešíte v podnikání problémy, se kterými jste se ještě nikdy nesetkali a těžko hledáte východisko? Nevíte, zda má ještě smysl investovat síly i peníze do boje o váš byznys anebo bude rozumější to vzdát a začít znovu? Najděte svou cestu na workshopu s Martinem, který zvládl vyřešit krize i ve velkých nadnárodních týmech.

Chci se konference zúčastnit

14.10 – 14.30 přestávka

14.10 – 14.30 přestávka

14.30 – 16.15 Svědectví a diskuse

14.30 – 16.15 Svědectví a diskuse

Oslovili jsme řadu podnikatelů a manažerů, kteří jsou připraveni s vámi sdílet osobní zkušenosti s tématy, o kterých byla řeč dopoledne. Uslyšíte pestrou paletu příběhů lidí, kteří hledají jako vy rovnováhu v životě a podnikání, v profesionalitě a konečně ve štědrosti a naslouchání.

Po svědectvích otevřeme diskusi, abychom se dostali pořádně do hloubky.

Chci se konference zúčastnit

16.15 – 16.30 přestávka

16.15 – 16.30 přestávka

16.30 – 17.00 rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem

16.30 – 17.00 rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem

Mons. Jan Graubner pravidelně přispívá na stránkách KOMPASu duchovním slovem pro podnikatele. Nyní bude mít příležitost vás oslovit a povzbudit osobně.

Arcibiskup Jan je v současnosti v intenzivnějším kontaktu s podnikateli, než jak tomu bylo po jeho vysvěcení na biskupa. Co by měli, podle něj, mít na paměti lidé v byznysu? A jak se mohou zapojit intenzivněji do života a poslání církve? Nejen to otevřeme v našem rozhovoru.

Chci se konference zúčastnit

17.15 Mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem

17.15 Mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem

18.00 Závěr konference


Dotazy pište Marku Chvátalovi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Přihlásit se na konferenci Umění podnikat

Konferenci pořádáme pro všechny podnikavé lidi od malých živnostníků přes manažery, obchodníky po majitele velkých úspěšných firem. Nechceme, aby cena vstupného rozhodovala o vaší účasti. Proto budeme financovat náklady konference z dobrovolných darů.

Uvítáme vaši finanční podporu. Celkové náklady na akci činí okolo 70 000 Kč. Odhadované náklady na jednu osobu jsou 400 Kč. Váš dobrovolný příspěvek nám umožní uhradit náklady a díky tomu také organizovat další aktivity pro vás.

Své dary pro spolek KOMPAS na tuto akci (Konference Velehrad 2019) můžete zaslat převodem na účet 115-6824330237/0100 anebo on-line.

Na váš dar vám řádně vystavíme potvrzení.

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

  1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s., se sídlem v Olomouci, Holická 170/47, PSČ 779 00, IČ: 067 25 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl L, vložka 16431. („Správce“).

  1. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, jména a příjmení dalších přihlašovaných osob.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

  • marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

  1. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese jiri.jemelka@jip-pf.cz.

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Po registraci Vám přijde na email potvrzení. Před začátkem události Vás budeme s předstihem informovat o podrobnostech a programu.

Dotazy pište Marku Chvátalovi na info@krestanskypodnikatel.cz.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100