KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

KŘESŤANŠTÍ OBCHODNÍCI, MANAŽEŘI, PODNIKATELÉ a SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ OSOBY

MISE UPROSTŘED PODNIKÁNÍ A OBCHODU


Motto: „Dlouhou část svého života Ježíš pracoval jako tesař – živnostník...“

Základním posláním KOMPASu je ukázat správný směr prostřednictvím:
1. Znalostní formace v oboru podnikání, managementu a obchodu
Efektivní sdílení know-how, formou přednášek odborníků z praxe, má zajistit, že díky novým vědomostem budou členové KOMPASu schopni efektivněji zvládat nároky své práce a získávat konkurenční výhodu pro svou každodenní činnost
2. Duchovní formace a doprovázení
Mnozí ekonomicky aktivní lidé (zejména „decision makeři“ – ti, kteří nesou plnou zodpovědnost za rozhodování) díky neustálému tlaku a stresu často hledají řešení svých problémů v „úniku“ (počínaje alkoholem a jinými závislostmi, přes nadměrné utrácení či nebezpečné adrenalinové aktivity až po východní duchovní nauky, kartářky apod.); všechny tyto „úniky“ však nevedou ke klidu a vyrovnanosti, spíše naopak, jako sestupná spirála dál ničí člověka, v KOMPASu nabízíme řešení, které funguje již 2.000let.
3. Vzájemně se podporovat ve své činnosti
Mnohým z nás často chybí energie a odhodlání zvládat aktuální problémy; často stačí pobavit se otevřeně o svých problémech s někým, kdo řešil či řeší podobné problémy a dokáže povzbudit radou či pouhým pochopení – a člověku se hned více chce znovu pustit se s novým elánem do úkolů, které má před sebou.
4. Sdružovat stejně smýšlející osoby / osobnosti, které chtějí nenásilně svědčit o křesťanských hodnotách ve společnosti
Historie ukazuje mnoho velmi úspěšných podnikatelů, manažerů, obchodníků či živnostníků, kteří byli křesťany a právě díky svým křesťanským hodnotám zvládali životní výzvy jak v pracovním tak v osobním životě s větším nadhledem a s překvapivou účinností dokázali udržet v životě rovnováhu.
5. Vést dialog o živnosti, podnikání, managementu, obchodu, podnikatelské etice, rodině a o křesťanských hodnotách a Bohu
Díky diskuzím a názorovým výměnám si člověk rozšiřuje úhel pohledu na různé otázky, které v životě řeší – tím se člověku naskýtá širší pole možností, jak řešit každodenní výzvy, před kterými stojí.


Přihláška ke členství ve sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

Přihlašuji se

do spolku KOMPAS Křesťanský podnikatel, z. s.

se sídlem Holická 47, 779 00 Olomouc

reg. Krajským soudem v Ostravě dne 9. ledna 2018 pod č. j. FJ 117322/2017/KSOS

IČ 06725481

KOMPAS tvoří společenství podnikajících křesťanů katolíků, kteří ve svém životě a ve své činnosti usilují o napodobování vzoru Ježíše Krista a naplňování evangelia. Spolek je otevřený i všem obchodníkům, manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří naslouchají textům evangelií a chtějí v jejich světle formovat své svědomí.

Společně se modlíme, budujeme osobní vztahy, poskytujeme si duchovní i duševní podporu, sdílíme zkušenosti a znalosti.

Po odeslání přihlášky Vám přijde na email potvrzení.

Díky za Váš zájem!

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.