KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

KŘESŤANŠTÍ OBCHODNÍCI, MANAŽEŘI, PODNIKATELÉ a SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ OSOBY

MISE UPROSTŘED PODNIKÁNÍ A OBCHODU


Motto: „Dlouhou část svého života Ježíš pracoval jako tesař – živnostník...“


„Ora et labora.“ sv. Benedikt, patron KOMPASu


KOMPAS tvoří společenství podnikajících křesťanů katolíků, kteří ve svém životě a ve své činnosti usilují o napodobování vzoru Ježíše Krista a naplňování evangelia. Spolek je otevřený i všem obchodníkům, manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří naslouchají textům evangelií a chtějí v jejich světle formovat své svědomí.

Společně se modlíme, budujeme osobní vztahy, poskytujeme si duchovní i duševní podporu, sdílíme zkušenosti a znalosti.

skupinka banner


CÍL KOMPASu: UKÁZAT SPRÁVNÝ SMĚR

  1. Chceme dát lidem pohybujícím se v podnikání a obchodu naději a příklad k etické činnosti, která je pevně zakotvená v křesťanských hodnotách a díky tomu opřená o pevný bod i v dobách krize.
  2. Sjednocujeme podobně smýšlející ekonomicky aktivní lidi, aby si navzájem poskytovali psychickou podporu a vědomostní bázi.

Proč být členem KOMPASu?

Protože nabízíme:

  • Formaci za podpory duchovních
  • Vzdělávání v oboru podnikání, managementu a obchodu
  • Možnost poradit se v rámci KOMPASu se zkušenými odborníky z praxe

 Stanovy spolku KOMPAS Křesťanský podnikatel

stanovy strana 1

Přihláška do spolku

prihlaska kompas z s1

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • přihlášení