Články

Připravujeme pro Vás

 • KOMPAS club – Modlitební setkání

  Naše cluby pořádáme každý měsíc.

  Liché měsíce v Olomouci a sudé v Praze.

  Setkání dělíme do tří částí. V Olomouci začneme mší svatou. Po liturgii se ještě ztišíme pod vedením kapucína Radka Navrátila. A poté spolu ještě zůstaneme u osobních rozhovorů. Při modlitbě nám br. Radek Navrátil ukáže, jak využít starobylou modlitební praxi zvanou examen, nebo také zpytování vědomí. Zpytování vědomí nám otevře oči pro Boží působení v našich životech. Kdo zpytuje vědomí, roste v radosti i v lásce a plody této modlitby jsou trvalé.

  V Praze nás provede modlitbou rozjímání v kapli sv. Vavřince sestra Dolores Richterová.

  Program

  KDY

  13. února v Praze

  11. března v Olomouci

  17. dubna v Praze

  13. května v Olomouci

  • 17.00 – Mše svatá

  • 18.00 – Společná modlitba

  • 19.30 – Agape

  KDE

  Olomouc – Kostel Zvěstování Páně na Dolním náměstí; poté přejdeme (150m) do Penzionu TÕDE na Hrnčířské 14.

  Praha – Kostel Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí; poté přejdeme (50m) do klášterní kaple sv. Vavřince uvnitř kláštera

  Registrace

 • Nejčastější chyby ve strategickém řízení firmy

  Nejčastější chyby ve strategickém řízení firmy

  Registrace

  Zveme na seminář s Ing. Bc. Jiřím Jemelkou, MBA, majitelem společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o. Po úspěšném semináři zaměřeném na chyby ve finančním řízení, výběr a vedení lidi a marketing nabízíme neméně důležité téma strategického řízení firmy.


  O čem bude řeč?

  • Strategické vs. operativní řízení firmy
  • Kontrolní mechanismy, systém porad
  • Jak efektivně řídit jakoukoli firmu
  • Kontrola strategie
  • Co říká Bible o strategii
  • Chyby ve strategickém řízení firmy (strategický vs. operativní management firmy, systém porad, kontrolní mechanismy napříč firmou, jak efektivně řídit jakoukoliv firmu).

  KDY A KDE

  21. května 2019 v Olomouci

  12. června 2019 v Praze

  Program

  • 9.00 - 12.00 přednášky
  • 12.00 - 12.30 oběd
  • 12.30 - 16.00 přednášky a diskuse

  Cena semináře je 2000 Kč. Po jeho absolvování Vám zašleme fakturu.

  Společnost J.I.P. pro frimy Jiřího Jemelky  se specializuje na revitalizace a rozvoj zejména středně velkých firem s ročním obratem 50-500 mil. Kč. Spolupráce probíhala ve více než 120 firmách klientů. Za rok 2017 společnost působila ve více než 30 otevřených projektech. Prostřednictvím spolupracovníků společnost J.I.P. napřímo řídí cca. 10 firem (lidé J.I.P. jsou v pozicích výkonných ředitelů či statutárních členů firem klientů).

  Registrace

 • 21. 9. Konference pro podnikatele

  21. 9. Konference pro podnikatele

  Konference na míru pro celou rodinu

  Připravujeme setkání pro všechny podnikavé křesťany, jejich partnery a děti. V prostorách Stojanova gymnázia se na Velehradě setkáme s podnikateli, kteří budou vyprávět o svých zkušenostech s projevy Ducha svatého v podnikání.

  Program pro děti

  O vaše děti se během programu postarají pečovatelé. Velehrad nabízí obrovské množství zábavy a zajímavostí. Odpoledne navíc na zahradě gymnázia postavíme tři skákací hrady. Naše cateringová firma pro děti připraví dopolední i odpolední svačinu. Oběd budeme mít společný v gymnáziu.

  Více informací

 • 10. – 13. 10. Duchovní obnova

  10. – 13. 10. Duchovní obnova

  Život podle Ducha

  Vranov u Brna, 10. až 13. 10. 2019

  Duchovní obnovu povede P. Miloš Szabo

  Registrace

  Od října roku 2015 přednáší kanonické právo a jeho dějiny na Katolické teologické fakultě UK v Praze a zároveň působí jako farář kostela sv. Gotharda v Praze-Bubenči. Je obhájcem manželského svazku a vyšetřujícím soudcem Metropolitního církevního soudu v Praze, autorem mnoha knih a odborných článků. Dlouhá léta byl rovněž projektovým manažerem akce Noc kostelů a členem týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR v Praze.

  Duchovní obnova KOMPASu je určena pro celé rodiny. O děti se během přednášek postarají pečovatelé. Připravujeme pro ně zajímavý program, o kterém Vás budeme informovat.

  "Sobectví se projevuje mnoha způsoby. Je-li největší stupeň lásky ochota k oběti, nejvyšší stupeň sebelásky bude opak. Neochota k oběti, odříkání, dobrovolnému zbavování se vlastního pohodlí, výhod či zážitků, aby i druhý mohl žít důstojně. Nestačí, že mu to dopřejeme, nebo že mu v tom nebráníme. Bůh chce, abychom pro to něco udělali. Konkrétně a jasně!" P. Miloš Szabo • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení