Formace

Formace

Ekonomika společenství I.

Ekonomika společenství I.

V novém seriálu vás seznámíme s mezinárodním křesťanským hnutím Ekonomika společenství, které usiluje díky práci podnikatelů o vymýcení chudoby na světě.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele X.

Povolání podnikatele X.

Povolání podnikatele je skutečné lidské a křesťanské povolání. A jeho význam v životě církve i ve světě nelze dostatečně zdůraznit.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele IX.

Povolání podnikatele IX.

Koho chce oslovit dokument především? Podnikatele, kteří vnímají svou práci jako povolání od Boha, kteří vnáší do každodenního působení principy sociálního učení církve a konečně ty, kteří mají vliv na jednání lidí ve svých firmách.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele VIII.

Povolání podnikatele VIII.

Hned v úvodu nás dokument upozorňoval na význam božských ctností víry, naděje a lásky. Nyní zase ukazuje význam kardinálních ctností: moudrosti, spravedlnosti a také solidarity, disciplíny a dalších.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele VII.

Povolání podnikatele VII.

Druhý článek dokumentu Povolání podnikatele ve stručnosti popisuje ideální stav, kdy podniky i trh fungují řádně a vlády je spravedlivě i efektivně regulují, čímž všichni přispívají k materiálnímu i duchovnímu blahu lidstva.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele VI.

Povolání podnikatele VI.

"Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více." Těmito Ježíšovými slovy začíná dokument Povolání podnikatele, na který se nyní velmi podrobně zaměříme v naší rubrice FORMACE s biskupem Josefem Nuzíkem.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele V.

Povolání podnikatele V.

Dnešní pohled církve na podnikání popisuje dokument Povolání podnikatele. Popáté a zatím naposledy nad jeho myšlenkami hovoříme s plzeňským biskupem Tomášem Holubem.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele IV.

Povolání podnikatele IV.

Dokument Povolání podnikatele hovoří o Ježíši Kristu jako o vzoru pro podnikající křesťany. Na toto téma jdeme do hloubky s plzeňským biskup.em Tomášem Holubem

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele III.

Povolání podnikatele III.

Princip subsidiarity a duchovní růst podnikatele - témata pro třetí rozhovor nad dokumentem Povolání podnikatele.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele II.

Povolání podnikatele II.

V druhém pokračování rozhovorů s plzeňským biskupem Tomášem Holubem nad dokumentem Povolání podnikatele Papežské rady pro spravedlnost a pokoj otevřeme otázku firemní kultury, firemních hodnot a duchovního doprovázení.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele I.

Povolání podnikatele I.

„Pro křesťana podnikatele je právě teď čas, který žádá svědectví víry, důvěru v naději a uskutečňování lásky.” Těmito slovy uvádí do problematiky podnikání podle křesťanských hodnot dokument Papežské rady spravedlnost a pokoj Povolání podnikatele.

Přečíst celý článek

Rubrika Formace

Rubrika Formace

Otevíráme novou rubriku rozhovorů. V ní se budeme zaměřovat na témata dotýkající se podnikání a spirituality.

Přečíst celý článek