fbpx

Akce

Podnikání v řeholi

Sestra Vojtěcha Zikešová iniciovala před osmi lety vznik klášterní kavárny Õde v Olomouci. Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie začaly podnikat ze dvou důvodů: aby se uživily prací svých rukou a protože to rozpoznaly jako Boží vůli.

Rozhovor: Podnikání nás učí modlitbě za druhé a pro druhé

Je to zvláštní, že se do podnikání pustí i františkánky. Proto má jejich činnost svá specifika. Sestry totiž musely najít rovnováhu mezi provozem kavárny a poctivým duchovním životem. V kavárně tedy najdete klášterní kapli, kterou sestry pravidelně používají a zvou do ní i své hosty. Řeholnice se ale musí vyrovnat s tím, že nebudou mít vždy klid pro modlitbu a podnikání si je někdy vyžádá zcela.

Kavárna Õde nabízí více, než kávu a zákusek. Sestry jsou stále zasvěcenými osobami a chtějí vše, co konají, prožívat v přítomnosti Boží. Proto není vzácností, že rozhovor s obsluhou nenásilně sklouzne k duchovním tématům.

Sr. Vojtěcha Zikešová vstoupila do kláštera ještě za normalizace. V prvním příspěvku popisuje svou anabázi od studia fyziky k zasvěcení a misiím v Estonsku. V současnosti je představenou sester Neposkvrněného početí Panny Marie. Vedle již fungující kavárny Õde iniciovala vloni také vybudování penzionu Tõde, který má primárně sloužit pro konání exercicií, ale lze se v něm ubytovat i na dovolenou nebo na cestách.

Rozhovory vede Marek Chvátal.

Milované dítě (20 min.)

Káva podle Boží vůle (16 min.)

Nad textem Matoušova evangelia (20 min.)

Music: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

 

Zpět na přehled konference

Moje svědectví o působení Ducha svatého v podnikání – Šebor

Jan Šebor založil v roce 1991 společnost CB Destrukce zaměřenou na práci v kamenných lomech. Obor nezměnil. Ale splnil si sen pracovat svobodně a podle svého. Udělal dobře. Firma mu rostla pod rukama. I když...

Na konferenci promluví o tom, jak vnímá působení Božího Ducha ve své činnosti, se kterou stále nepřestává. Přesto, že firmu již předal synovi. Jako ochutnávku nabízíme rozhovor Marka Chvátala, moderátora konference, s Janem Šeborem.

I před revolucí jste se věnoval stejnému oboru jako ředitel. Proč jste se „trhnul“?

Já po podnikání toužil. Za komunistů jsem si jako nestraník užil šéfů do sytosti. Hledal jsem způsob, jak se dostat pryč od dozoru ostatních. Zkrátka nemít šéfa a vytvářet hodnoty podle svých představ. Měl jsem zkušenosti v oblasti trhacích prací. Licenci mi dali bez problémů, tak už mi nic nebránilo. Přesvědčil jsem svůj mateřský podnik, pro který jsem pracoval přes 20 let, aby mi umožnili pro ně pracovat soukromě. Zdráhali se, ale nakonec do toho šli.

Než na to přistoupili, tak ten první rok byl docela divoký. Sháněl jsem všelijaké zakázky. Na druhou stranu, za tu dobu jsem vydělal na nákladní auto a dva osobní automobily. Tak jsem to mohl rozjet.

Měl jste docela komfortní začátek. V tomto oboru asi ani nebyla velká konkurence. Je to tak?

Naopak, objevila se brzy. A musím říct, že to byla nekalá konkurence. Srazila ceny tak nízko, že bychom to nemohli dělat poctivě. Tak jsme se pustili ještě do stavební činnosti. Za dva roky se nám to tak rozjelo, že jsme zaměstnávali sto lidí a spravovali jsme čtyři stavební střediska. V roce 1997 mi společnost Atlas Copco nabídla ke koupi výkonný stroj na provádění vrtacích prací v kamenolomech.

To byla drahá věc. Vy jste si na ni do té doby vydělal?

Určitě jsem na účtu neměl 12 milionů. Propočty ale byly tak přesvědčivé, že jsem do toho rizika šel. Sehnal jsem si na akontaci leasing a zákazník mi dal na akci velikou zálohu. Vrtačka tedy byla naše. Od té chvíle se firma zaměřila úzce na práci v kamenolomech.

Mohl jste spát s tak velkým dluhem?

Já spal velmi dobře. Manželka a příbuzní se ale báli o své domy. Museli jsme podepsat bianco směnku pro případ úpadku. Pak by nám zabavili veškerý majetek.

Kdy jsem měl ale skutečně nahnáno, to bylo v době, kdy nám ta vrtačka jednou při převozu spadla na silnici a porouchala se. Jenže my měli na ten jediný stroj nasmlouvané zakázky. A zákazníci nemohli čekat, až to opravíme.

Za záchranu vděčím dobrým vztahům s konkurencí.

S konkurencí?

Ano. V tu chvíli šlo o všechno. Jediný, kdo mi mohl pomoci, byl můj konkurent. Šel jsem rovnou za ním a úplně se mu odhalil. Měl mě v hrsti. Mohl mi převzít veškeré zakázky a vymazat mě ze světa. Místo toho mi půjčil podobnou vrtačku a my mohli splnit své závazky.

Kdo z vás byl větší blázen?

Byla to velmi inspirativní záležitost. Dodnes máme dobré vztahy. Je to už letitý pán. Nikdy toho kroku nelitoval. Jednal jsem s ním na rovinu a dobrovolně se vydal všanc. To asi rozhodlo.

Ale po této zkušenosti jsme hned jeli do Francie a koupili ještě jednu vrtačku.

Tato téměř likvidační situace je to jediné, co ve vás vyvolalo strach. Jinak jste se nebál. Kde berete tu jistotu?

Jsem věřící člověk. Jistotu přijímám shora.

A jak víte, že jednáte podle Boží vůle a neděláte chyby?

Dělám chyby, dělám. Ale ne vědomě. Vždycky vycházíte z dat, která znáte, a ze situace, o které víte co nejvíc. A rozhodnete se. Byť se to později může ukázat jako omyl. Ale víra vám pomůže se rozhodnout.

Měli jsme dobře spočítané, že to má naději vyjít. Bez rizika to však neuděláte. S jistotami se podnikat nedá.

Měl jste v plánu i celkový rozvoj ostatních divizí, do kterých jste se pustil?

Naší prioritou byla cesta k co největší samostatnosti. Proto jsme nakoupili bagry, abychom ty kameny v lomu dovedli připravit na odvoz do drtičů. A postavili jsme vlastní dopravní síť, abychom nebyli závislí na cizí.

V minulosti vás zachránily dobré vztahy s konkurencí. Jak jste budoval vztahy se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli?

U všech funguje jednoduchá rovnice. Každý váš vztah musí mít několik vlastností. Ta základní ale stojí na rovnosti. Ať se sejdu se zaměstnancem, partnerem, či konkurentem, chovám se rovně. Zákazník ví, že se mu nesnažím nijak podlézat a konkurenci se zase nesnažím zdůraznit, jak velikou mám firmu. Rovný vztah vám po čase vyroste v přátelství, které je zase rovné. A to nese velké plody.

Šéf a zaměstnanec ale nejsou na stejné úrovni.

Máte pravdu. Zrovna včera jsem byl na pivě s jedním zaměstnancem, který pro mě dělá celý život. Odmaturoval a od té doby mu dělám šéfa. Dneska je mu 60 let. Pořád mi vyká, přesto mu opakovaně nabízím tykání. Máme si co říct, respektujeme se a zároveň on ví, že z piva, které si dal se šéfem, nebude mít žádnou výhodu. V rovnosti je velká síla. Všem vřele doporučuji.

A pokud zaměstnanec neplní, co má?

Vyříkáme si to. Řešíme to. A zůstaneme přáteli. Zaměstnanci to ctí a snaží se pracovat, jak nejlíp umí.

Ale nebylo tomu tak vždy. Měl jste problémy s údržbou strojů a podobně…

Víte, to byl další náš zaměstnanec. A velmi šikovný člověk, musím říct. Jenže chtěl vydělat co nejvíc peněz. Šel tedy po výkonu a zanedbával údržbu. Takhle to dál nešlo. Přijal mou nabídku, založil si živnostenský list a stroje si pronajal. To bylo, jako když mávnete kouzelným proutkem. Už nerval ty pneumatiky o kameny v lomu a začal také pravidelně měnit filtry a olej. Vše, co jsme před tím od něho chtěli, ale nebylo to možné.

Podobně jsme to řešili s naším vedoucím dílny. Ten si zase přivydělával opravami pro rodinu a příbuzné. Tak si založil firmu, pronajal si naši dílnu a teď zcela svobodně dodává nám. K tomu ještě může přijímat další zakázky.

Podle mě je to výborná cesta. A výchovná, především pro mladou generaci. Umožníte jim tak, aby se postavili na vlastní nohy. Díky tomu jsou mnohem zodpovědnější.

Vedení firmy jste už předal synovi. Jaký to byl pocit?

Bylo to obrovsky těžké. Něco vybudujete a musíte to opustit. Lidi mě pořád respektují, přesto jsem už ten starý pán, který nemá hlavní slovo. V tu chvíli srdíčko zabolí. Volant teď potřebuje mít jen syn. Nemůžu mu ho zespodu přidržovat. Nefungovalo by to. A musím mu věřit. Bez mojí víry by to dělat nemohl. Potřebuje zakusit riziko. Můžu mu říct svůj názor, ale jestli to vidí jinak, tak mlčím. Zodpovědnost má syn.

A co v případě, že jiný názor rovná se špatný. Co potom?

Taky se to stane. Když by ale nikdy nespadl, nenaučí se vstávat. Já mu ty kiksy přeju, aby se z nich poučil.

Spousta podnikatelů, co začala v devadesátých letech, dneska řeší, že nemá firmu komu předat. Buď nevtáhli děti do podnikání, nebo nebyli tak příkladní a děti nechtějí podnikat anebo mají lepší job. Kolegové mi tedy spíš závidí.

Největší radost však mám z vývoje posledních dvou let. Díky dobré pověsti firmy v oblasti trhacích prací, která udržuje dobré vztahy jak se zaměstnanci, zákazníky, tak i s konkurencí, si nás všimla jedna švýcarská firma. Nejdřív po nás chtěli 100 % firmy, ale na to jsme nepřistoupili. Ani na nabídku 50 %. Nakonec mají 25 % a díky tomu jsme zaznamenali veliký rozmach. Během krátké doby jsme téměř zdvojnásobili naši kapacitu.

Hřeje mě na tom, že vidím před sebou dobrou budoucnost naší firmy.

 

Zpět na přehled konference

Konference - podnikání podle Ducha

VELEHRAD, Stojanovo gymnázium, 21. 9. 2019

Líbí se Bohu mé podnikání?

Jsme užiteční?

Kam vlastně směřujeme?

registrace

Když za Ježíšem přišel bohatý mladík a ptal se mistra, co má udělat, aby získal věčný život, dostal jasnou odpověď: "dodržuj přikázání."

"A jaká?"

"Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe," upřesnil mu Ježíš.

"To už mám mezi splněnými úkoly!"

"OK, tak pak to, co je tvé, dej chudým a následuj mě. Tvůj poklad bude v nebi."

Poctivost nestačí. Potřebujeme Ducha svatého. Nejdřív, abychom poznali, kam si ukládáme své poklady. A potom, aby nás Ježíš s výzvou k následování neustále nezarmucoval.

Pojďme se ptát!

Podrobný program

Naši řečnící

Jiří Netík a syn

Jiří Netík a syn

Netíkovi jsou tradiční zemědělská rodina, která přes 30 let dává práci i zdravotně znevýhodněným.

Návrat k normálnímu životu v zemědělství

Antonín Nekvinda

Antonín Nekvinda

Manažer podnikatelských aktivit v Neratově

Rozvoj podnikání na poutním místě v Neratově

Prof. Peter Tavel, OP

Prof. Peter Tavel, OP

Psycholog, teolog a v současnosti děkan CMTF UP

Workshop o rozhodování v podnikání II.

Mons. Josef Nuzík

Mons. Josef Nuzík

Olomoucký pomocný biskup

Církev, restituce a Duch svatý

Sr. Vojtěcha Zikešová

Sr. Vojtěcha Zikešová

Iniciátorka podnikatelských záměrů ve své kongregaci: klášterní kavárna Õde a penzion Tõde.

Podnikání v řeholi

Ondrej Sočuvka

Ondrej Sočuvka

Jiří Jemelka

Jiří Jemelka

Zakladatel společnosti J.I.P. pro firmy, předseda KOMPASu

Svědectví o podnikání podle Ducha sv.

Jan Šebor

Jan Šebor

Zakladatel spolčnosti CB Destrukce

Svědectví o podnikání podle Ducha sv.

Denisa Zlevská

Denisa Zlevská

Psycholožka, zakladatelka Centra pro trénink a rozvoj

Jak hořet, ale nevyhořet

Eva Vondráková

Eva Vondráková

Ředitelka Na počátku, o.p.s.

Sociální služba inspirovaná Duchem sv.


Dotazy pište Marku Chvátalovi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Mediální partneři:

 logo modre bily ramecek  tv noe  logo kt bar  

 BestOf RGB 04

Duchovní obnova 2019

Život podle Ducha

Vranov u Brna, 10. až 13. 10. 2019

Duchovní obnovu povede P. Miloš Szabo

miloš szaboOd října roku 2015 přednáší kanonické právo a jeho dějiny na Katolické teologické fakultě UK v Praze a zároveň působí jako farář kostela sv. Gotharda v Praze-Bubenči. Je obhájcem manželského svazku a vyšetřujícím soudcem Metropolitního církevního soudu v Praze, autorem mnoha knih a odborných článků. Dlouhá léta byl rovněž projektovým manažerem akce Noc kostelů a členem týmu Posttraumatické intervenční péče Policie ČR v Praze.

Duchovní obnova KOMPASu je určena pro celé rodiny. O děti se během přednášek postarají pečovatelé. Připravujeme pro ně zajímavý program, o kterém Vás budeme informovat.

"Sobectví se projevuje mnoha způsoby. Je-li největší stupeň lásky ochota k oběti, nejvyšší stupeň sebelásky bude opak. Neochota k oběti, odříkání, dobrovolnému zbavování se vlastního pohodlí, výhod či zážitků, aby i druhý mohl žít důstojně. Nestačí, že mu to dopřejeme, nebo že mu v tom nebráníme. Bůh chce, abychom pro to něco udělali. Konkrétně a jasně!" P. Miloš Szabo

DC KOMPAS PROGRAM 2019


Dotazy pište Marku Chvátalovi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Konference - Umění podnikat

29. května 2021 od 8.00 hodin

 

conference online webMáte už jasnou odpověď na to, jak jsou míněna slova o bohatství v evangeliu? Cítíte se nepatřičně, když slyšíte výtku, že se bohatý těžko dostane do Božího království?

Nebo stojíte na druhé straně, poctivě makáte a jste přesvědčení, že pro úspěch byste museli rezignovat na své svědomí?

Přemýšlíte často nad tím, jak správně rozdělit prostředky, které Vám Pán svěřil?

Vedete spokojené týmy, které pracují nadšeně pro vaši vizi?

Hledejte odpovědi s námi. Pozvali jsme zkušené podnikatele, kteří se podělí o své příběhy.

 

Chci se konference zúčastnit

PROGRAM KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

Většinu programu uvidíte přes živé vysílání na našem youtube kanále. Workshopy a diskuse proběhnou pomocí video konference přes aplikaci webex. Pro získání odkazu na naše vysílání se potřebujete níže zaregistrovat.

Vysílat budeme z olomoucké katedrály sv. Václava.

8.00 Modlitba chval

8.00 Modlitba chval

Začneme den modlitbou a vzýváním Ducha svatého. Doprovodí nás společenství Zlínské chvály.

9.00 Přivítání a uvedení do programu

9.00 Přivítání a uvedení do programu

Moderátoři Kateřina Rýznarová a Marek Chvátal vás uvedou do tématu konference a vysvětlí vám, jak můžete během celého dne zasílat našim hostů dotazy.

9.05 Rozhovor s Jiřím Jemelkou a Martinem Gebauerem o „konfliktu“ mezi efektivním byznysem a věrností Kristu

9.05 Rozhovor s Jiřím Jemelkou a Martinem Gebauerem o „konfliktu“ mezi efektivním byznysem a věrností Kristu

Jiří založil před 15 lety firmu, která pomáhá středně velkým firmám překonávat krize a přijímat výzvy. Díky tomu má vhled do fungování současného českého byznysu a umí pojmenovat to, co podnikatelům brání v rozvoji byznysu. Jiří je hluboce věřící a denně usiluje o propojení práce a duchovního života. Stejně jako Martin, který momentálně pracuje jako ředitel investiční divize australské banky. 5 let zastával pozici generálního ředitele společnosti České Radiokomunikace. Má bohaté zkušenosti s vedením lidí a vytváření efektivního zázemí, které se snaží stavět na pevných základech.

Chci se konference zúčastnit

10.00 Představení služby KOMPASu

10.00 Představení služby KOMPASu

Sdružujeme Křesťanské Obchodníky, Manažery, Podnikatele A Samostatně výdělečné osoby přes 10 let. Vzájemně se podporujeme a organizujeme řadu aktivit počínaje duchovními obnovami přes vytváření pevných vztahů po odbornou formaci.

10.10 Přestávka

10.10 Přestávka

10.30 Rozhovor s Petrem Prokšem z PFM Group o zavádění subsidiarity do týmu

10.30 Rozhovor s Petrem Prokšem z PFM Group o zavádění subsidiarity do týmu

Petr vybudoval svou firmu na úroveň středně velkého podniku. Toho by nedosáhl, kdyby si neuměl najít vhodné spolupracovníky a ve správný čas tomu pravému delegovat důležitý úkol. Kromě toho si navíc uměl počkat na výsledek a nechal kolegy dělat práci po svém. Tato důvěra se Petrovi vyplatila. Dnes má efektivní a samostatné kolegy, kteří jeho firmu s chutí iniciativně rozvíjejí. Petr už "jen" sleduje, zda se všichni drží hodnot, na kterých se shodli na začátku.

Chci se konference zúčastnit

11.10 Rozhovor s Antonínem Nekvindou z Neratova o umění přijímat a dávat

11.10 Rozhovor s Antonínem Nekvindou z Neratova o umění přijímat a dávat

Antonín pomáha svému bratranci P. Josefu Suchárovi rozvíjet sociální podnikání v Neratově. Zároveň se dlouhodobě věnuje pojišťovnictví. Naučil se tak propojovat svět podnikání a svět sociálního podnikání. Zvláště ten druhý Antonína učí citlivosti vůči potřebám lidí, kteří ho obklopují. Současně poznává opravdovou hodnotu daru, bez kterého by se žádná nezištná služba neobešla.

Chci se konference zúčastnit

12.00 Anděl Páně a pauza na oběd

12.00 Anděl Páně a pauza na oběd

13.00 – 14.10 Workshopy

13.00 – 14.10 Workshopy

O psychické odolnosti s Denisou Zlevskou

Jste přetížení a cítíte na sobě známky vyčerpání? Ztrácíte trpělivost a podléháte negativním emocím? Připojte se k workshopu s psychoterapeutkou Denisou, která vám pomůže odhalit způsoby, jak si vybudovat psychickou odolnost. Denisa založila na Slovensku Centrum pro tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenství a vzdělávání pro individuální a firemní klienty. Ve své praxi se zaměřuje na psychologii zdraví.

O Efektivním zvládání krizí s Martinem Gebauerem

Řešíte v podnikání problémy, se kterými jste se ještě nikdy nesetkali a těžko hledáte východisko? Nevíte, zda má ještě smysl investovat síly i peníze do boje o váš byznys anebo bude rozumější to vzdát a začít znovu? Najděte svou cestu na workshopu s Martinem, který zvládl vyřešit krize i ve velkých nadnárodních týmech.

Chci se konference zúčastnit

14.10 – 14.30 přestávka

14.10 – 14.30 přestávka

14.30 – 16.15 Svědectví a diskuse

14.30 – 16.15 Svědectví a diskuse

Oslovili jsme řadu podnikatelů a manažerů, kteří jsou připraveni s vámi sdílet osobní zkušenosti s tématy, o kterých byla řeč dopoledne. Uslyšíte pestrou paletu příběhů lidí, kteří hledají jako vy rovnováhu v životě a podnikání, v profesionalitě a konečně ve štědrosti a naslouchání.

Po svědectvích otevřeme diskusi, abychom se dostali pořádně do hloubky.

Chci se konference zúčastnit

16.15 – 16.30 přestávka

16.15 – 16.30 přestávka

16.30 – 17.00 rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem

16.30 – 17.00 rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem

Mons. Jan Graubner pravidelně přispívá na stránkách KOMPASu duchovním slovem pro podnikatele. Nyní bude mít příležitost vás oslovit a povzbudit osobně.

Arcibiskup Jan je v současnosti v intenzivnějším kontaktu s podnikateli, než jak tomu bylo po jeho vysvěcení na biskupa. Co by měli, podle něj, mít na paměti lidé v byznysu? A jak se mohou zapojit intenzivněji do života a poslání církve? Nejen to otevřeme v našem rozhovoru.

Chci se konference zúčastnit

17.15 Mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem

17.15 Mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem

18.00 Závěr konference


Dotazy pište Marku Chvátalovi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Sedm návyků skutečně efektivních lidí

Sedm návyků skutečně efektivních lidí

Stephen R. Covey

Návyky představují v našich životech mocnou sílu. Na nich závisí, nakolik jsme efektivní.
Smyslem Sedmi návyků je pomoci lidem vést život opravdu efektivním způsobem.
Program představuje ověřený proces osobního a mezilidského růstu, který má jak okamžitý, tak dlouhodobý dopad.

Sedm návyků Stephena R. Covey vám  pomůže dostat práci i vztahy do rovnováhy a využít plně vlastní potenciál díky poznání principů, osobního poslání a získání důležitých návyků. Seminář je vedený tak, že se naučíte mnoha důležitým dovednostem již v prvních dnech a zároveň budete provázeni po celou dobu, abyste z času, který tomu věnujete, využili maximum.

strom korenyJaké návyky získáte?

 1. Buďte proaktivní
  • Mám plnou kontrolu nad svým životem
 2. Začínejte s myšlenkou nakonec
  • Znám sám sebe a své poslání
 3. To nejdůležitější dávejte na první místo
  • Zvládám všechny úkoly s radostí a včas
 4. Myslete způsobem výhra - výhra
  • Přeji a je mi přáno
 5. Vytvářejte synergii
  • Získávám díky spolupráci stonásobný užitek
 6. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
  • Jsem efektivní lídr, kterého druzí uznávají
 7. Ostřete pilu
  • Udržuji své tělo, duši i ducha v kondici

Kdy a kde se seminář koná?

Seminář se koná dohromady pět dní v těchto termínech: 17. a 18. června, 8. září a 25. a 26. října 2021 v olomouckém kapucínském klášteře.

Moje svědectví o působení Ducha svatého v podnikání

Na konferenci promluví Jiří Jemelka o svém nacházení i nenacházení vanutí Ducha v jeho podnikání. Před více jak rokem ale poskytl KOMPASu jiné svědectví. O sobě a o své rodině.

Jirkův článek: Když se Bůh neozývá

Cesta Jiřího Jemelky k vyzrálosti i víře byla poněkud komplikovanější. Proč, nastiňuje v našem prvním příspěvku. Přesto je dnes hrdým křesťanem, který se až s úzkostí malého dítěte snaží držet v Boží blízkosti modlitbou a nasloucháním. Pohybuje se totiž ve tvrdém byznysu, kde je potřeba často rychlých a přitom správných rozhodnutí, vhodných slov a moudrého náhledu. Každé vzdálení od Zdroje mu však správné zaostření rychle zkresluje.

Pokud začne Jiří Jemelka hovořit o svém podnikání, nezapomene nikdy zmínit i svou manželku a děti. Jiří patří mezi ty byznysmeny, kterým žena výrazně pomáhá, pozvedá je a dává jim zpětnou vazbu. Přesto hledání balance mezi rodinou a podnikáním je pro našeho hosta o každodenním rozhodování mezi důležitým a důležitějším. O tom je i náš rozhovor nad úryvkem Matoušova evangelia o soli země a světle světa, kdy si Jiří na jedné straně uvědomuje vlastní význam pro tuto zemi i svět, protože mu bylo mnoho svěřeno, ale zároveň hledá pokoru a své místo, které nachází především v rodině.

Rozhovory vede Marek Chvátal.

Od hokejky k podnikání (17 min.)

Nepromluvíš křivého svědectví (17 min.)

Nad textem Matoušova evangelia (23 min.)

Music: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

(Mt5,13-16)

Zpět na přehled konference

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.