fbpx

Akce

Povolání podnikatele – pozvanka na konferenci

Povolanie Podnikateľa

Každý človek je obdarovaný nejakými schopnosťami. Boh nás obdaroval rôznymi darmi, aby sme sa navzájom potrebovali. Schopnosť podnikať je dar. Pápež František povedal, že podnikanie je povolanie a to vznešené (noble vocation). Ako by malo vyzerať naše podnikanie, aby sme mohli povedať, že je ušľachtilé/vznešené?

 Najprv potrebujeme uznať, že náš podnikateľský dôvtip je dar od Boha. Potrebujeme žiť v súlade s našimi duchovnými pravdami, zachovať si vernosť voči sebe samému. Potrebujeme rozvíjať v sebe tento dar, budovať seba samého a svoju osobnú premenu použiť pre iných, aby ich posúvala na vyššiu úroveň. Je to pozvanie prijať vodcovskú úlohu, prijať úlohu lídra.

Čo je typické pre podnikateľa? Je to realizmus. Podnikateľ sa učí z reality, svoje zámery vymýšľa na základe toho, čo vidí okolo seba. Keď sa pozrie na realitu, chápe, čo a ako môže urobiť. Učí sa z reality. Vie, že aj on sám je závislý od reality.

Podnikateľ je teda ten, kto je zvedavý, kto je otvorený novým veciam, stále sa učí, inovuje. Inovácia je intuícia, tušenie niečoho, čo je skryté v realite. Podnikateľ má svoj cieľ, musí sa pozerať na realitu s tušením, čo pozitívne pre človek sa za realitou skrýva.

 Podnikateľ musí byť človek, ktorý riskuje, ktorý je ochotný vystaviť sa riziku. A je to niečo, čo prežíva – túto svoju odvahu - stále v živote. Moja odvaha súvisí s tým, že som si vedomý, že moje ľudské ja je dôležitejšie, ako výsledok podnikania. Ja ako človek, moja odvaha, súvisí s tým, čo bolo už predtým. Aj keď príde kríza, tak sa nevzdám, nenechám sa premôcť krízou.

Vytvárať a zhodnocovať vzťahy so spolupracovníkmi patrí k prvej úlohe podnikateľa. Viac ako technické schopnosti, sú dôležité pre podnikateľa práve schopnosti vytvárať vzťahy. A schopnosť vytvárať dobré vzťahy má obrovskú ekonomickú hodnotu.

 Podnik je spoločenstvom ľudí, ktorý žijú v istých vzťahoch a je dôležité myslieť na ich vzťahy, na ich požiadavky, na ich túžby, na ich spokojnosť, nadšenie pri práci. Spokojnosť klientov a spolupracovníkov je cieľ, ktorý dáva zmysel. Ten, kto riadi firmu, má zodpovednosť za to, aby zabezpečil kontinuitu firmy, aby firma dokázala prekonať ťažké a aj dobré časy.

 Podnikanie je vznešeným povolaním, keď slúži spoločnému dobru, keď sa podnikatelia usilujú o zlepšovanie dobier tohto sveta a ich dostupnosť pre všetkých.

Je to vytváranie tovarov, ktoré sú skutočne dobré a skutočne slúžia na napĺňanie potrieb sveta. Organizovanie práce tak, aby zamestnanci rozvíjali svoje dary a talenty. Vytváranie trvalo udržateľného bohatstva a jeho spravodlivé prerozdeľovanie.

Jozef Vančo

Zpět na přehled konference

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.