fbpx

Články

Tajemství Ježíšova narození pro lidi v byznysu

Před lety jsem pomáhal stavět betlém v jednom studeném vesnickém kostele. Naskládali jsme na sebe staré zašpiněné trámy, naházeli mezi ně seno a do něj vložili jesličky. Nelíbilo se mi to a nechtěl jsem se před nimi modlit. A dneska si říkám, jak blízko jsem byl porozumění tajemství Božího vtělení.

Všimli jste si někdy, jaké lidi si Bůh vybral ke spolupráci, aby se úspěšně stal člověkem a dožil se dospělosti? Bůh jim svěřil svého Syna, tak proč byste takovým lidem nemohli svěřit svůj byznys? Podívejme se, s jakými osobnostmi pracuje Hospodin.

Marie

Marie patří mezi nejlépe připravené osobnosti na příchod spasitele. Navzdory svému mládí je natolik vzdělaná a orientovaná, že dokáže odpovědět na zvěstování archanděla Gabriela se vší vážností a během okamžiku přijímá osobní zodpovědnost za lidský život pomazaného. Z jejího fiat se raduje celé nebe. A jelikož v něm není čas, tak se radují dodnes. Ano, toto není pohádka.

S Marií chce podnikat každý. Bere výzvy a je ochotná skočit do propasti nejistoty, jen když si to Nejvyšší přeje. Neváhá a důvěřuje. Jenže pozor, nečeká, až to za ni Bůh vyřeší, protože ona je přece „jiná“. Mariin proaktivní přístup mnohokrát podpořil svatou rodinu. Ale mezi obzvláště výjimečné Mariiny vlastnosti pro byznys bych vypíchnul její zvládání krizí. Představte si sami sebe, jak pečujete o novorozeně uprostřed dobytka. Jak krátce na to utíkáte do země, kde nechcete žít. Jak vychováváte mimořádně nadané dítě s omezenými prostředky atd.

Marie je strašně vzácný typ člověka. Moudrá žena, kdo ji najde, našel poklad…

Josef

Osobnost podobná Josefovi je ideální pro uzavření pevného partnerství. Jestli takového člověka objevíte, hledejte prostor pro spolupráci. Máte v něm jistotu, že když on to samé najde ve vás, tak ho nic neodradí. Bude ochotný se zřeknout vlastního komfortu i potřeb, jen aby dosáhl toho, na čem jste se shodli.

Občas vás může překvapit, protože se nechová jako ovce, která se snadno podřídí. Má svou vlastní hlavu a svědomí. Navíc jedná rozhodně a jednoznačně. Takže někdy budete muset poslat jako Bůh svého anděla, abyste Josefovi vysvětlili váš postoj a priority. Uměli byste Josefa o svém byznysu přesvědčit? Pokud ano, tak tento chlap bude kvůli vám ochotný odvézt svou rodinu i do Egypta, kde na něj číhá mnoho nebezpečí, protože vám uvěřil.

Pastýři

Proč chtěl Bůh u jesliček chudé a možná i nevzdělané chlapy, kteří rozumí především svému omezenému oboru, ale jinak od nich mnoho očekávat nemůžete? Existuje několik teologických zdůvodnění. Chválit Boha za narození spasitele musí prostě všichni a tak vynechat pastýře by nebylo moudré. Zároveň zrcadlí chudobu spasitele, který nestojí o slávu patřící vládcům, ale o slávu pokorného služebníka.

Pastýři zde, podle mne, představují dělnické profese. Lidi, kteří si odpracují své a mají čistou hlavu. Lidi, kteří nepatří mezi elitu, protože se je společnost takto rozhodla vnímat. Tito pastýři jsou však především lidé, kteří mají srdce na správném místě. Anděl je nejprve pořádně vyděsil, ale získal si jejich mysl a víru. Celé nebe, s velkolepostí sobě vlastní, pastýřům ukázalo, jak se z Ježíška raduje a jak jejich spasitel vypadá. Je to dítě v plenkách položené do krmítka pro dobytek.

Velikost pastýřů spočívá v tom, že ihned zahodili představy o spasiteli a sami od sebe se bez váhání vydali hledat Ježíše. Všimněte si, že je k tomu anděl nevyzýval. Jen jim ukázal cestu. Pastýři jsou prvními lidmi, kteří kvůli Kristu zanechali všeho a šli ho následovat. Nešli za mocným vládcem a válečníkem, který je zbaví nadvlády pohanů. Šli za miminkem. V tu noc se jim změnil život. A tato změna byla trvalá a požehnaná.

Tři králové

Ať už to byli králové nebo mudrci, šlo o mistry ve strategickém plánování. Daleko předaleko od Betléma byli tito machři schopní z vlastních zdrojů poznat přesně co se děje, kdy se to děje a kam mají jít. Těžko říci, co vše mohli vědět o vyvoleném národu a jediném Bohu. Možná znali tehdejší minulost Židů. Nejspíš byli seznámeni s tím, že ti blázni vkládají veškerou důvěru do moci jenom jednoho boha. Předpokládám, že tomu velkou váhu nepřikládali. Tolerovali, že na cizím území rozhoduje cizí bůh. Tak to prostě chodí.

Proto za nimi nepřišel anděl, aby jim ukázal cestu. Všimněte si, že takovou výsadu měli třeba obyčejní pastýři. Znali Hospodina. Bůh navedl mudrce pomocí jejich nástrojů. Věřili v moc hvězd. Většina v nich nejspíš viděla i božskou moc. Tak bylo nejpraktičtější jim ukázat tedy hvězdu. Mudrci očekávali spásu. Vnímali potřebu, že lidé musí být zachráněni. Kým a od čeho? Těžko říci, co nosili mudrci ve svých hlavách za představy. Jistě se ale výrazně vzdalovali představě nuzného dítěte v plenkách.

Mudrci využili všeho, co jim kultura a vzdělání nabídlo. A přestože z našeho pohledu věřili „špatně“, vydali se ve správný čas na správné místo, aby udělali to, co je potřeba. I jim to změnilo život. Protože došli až k jesličkám. Viděli to, co nemohli očekávat. Přesto uvěřili a poklonili se Ježíškovi. Ve světě, kde bohové jednali hůř než lidé, poznali, že On je z nich nejmocnější. A od té chvíle, setrvávajíce ve své kultuře a víře, byli blízko Jedinému. Dokonce se jim zjevil anděl, aby je varoval před Herodem. A jsem přesvědčený, že by jim to Hospodin dokázal jasně sdělit i skrze hvězdy.

Stojím v duchu před těmi nehezkými jesličkami v promrzlém kostele, o kterých jsem mluvil na začátku. A rozjímám nad tím, ke které z přítomných postav se přidat.

Vnímám ubohost, do které se Ježíš dostal. Kristus je obklopený bídou. Narodil se v přeplněném Betlémě, ve kterém vládne chaos. Je tam spousta cizích lidí a to vždy vyvolá příležitost k nekalostem. Ježíš leží na seně, které do nedávna patřilo dobytku. A možná, že si z něj stále užírá svůj díl. Do tohoto neutěšeného stavu přichází cizinci, aby se narozenému miminku poklonili. Maria s Josefem museli být natolik moudří, aby v nich rozpoznali ty, které posílá Pán. Vždyť mohlo jít o nebezpečné lidi.

Nevím, ke komu se přidat. Chtěl bych z každého z nich načerpat něco z jejich charakteru. Chtěl bych se naučit vidět jako Panna Maria, být pevný jako Josef, mít otevřené srdce jako pastýři a mysl jako mudrci. Chci toho moc. Ale Hospodin není troškař. Vedle bídy jesliček si toto bohatství vložené do šlechetných lidí dopřál v plné míře.

Tak všem přeji bohatého Ježíška!

Marek Chvátal

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100