fbpx

Články

Co jsme se dozvěděli o sobě a o firmách v probíhající koronavorivé krizi?

Čelíme dnes z pohledu ekonomického i společenského bezprecedentní situaci, která prověřuje a bude prověřovat lidské charaktery, podnikatele i firmy. Velmi mě překvapilo, jak různí lidé, které znám, reagovali jinak než bych předpokládal. Ne nadarmo se říká, že strach není dobrý společník.

Je poměrně snadné podlehnout takovým pocitům v současné mediální atmosféře. Najednou se hroutí ty naše tzv. civilizační jistoty a zjišťujeme, že ne vše máme pod kontrolou. A to je pro některé lidi šokující zjištění. Na druhou stranu se zvedla vlna solidarity, sebeobětování z řad lékařů, zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších lidí různých profesí, kteří neúnavně pracují pro druhé. 

Jak se tyto události podepisují na podnikání nebo firmách?  Jakým způsobem reagují zaměstnanci?  Jedno je jisté, jsme pouze na začátku celé ekonomické krize, která jako první v novodobých ekonomických dějinách zasáhla kvůli nastaveným hygienickým opatřením takřka všechny kontinenty v jeden okamžik. Proto mé komentáře jsou spíše rané postřehy a první získaná fakta, která se budou vyvíjet. Nicméně už je zcela zřejmé, že celá tato COVID situace bude mít významný vliv na to, jak budou firmy uvažovat i fungovat do budoucna.

Mé komentáře vycházejí ze zkušeností s velkými firmami, ale myslím, že budou relevantní i pro menší firmy nebo podnikatele. Mobilizují se krizové plány, které řeší nastavení procesů od toho, kteří zaměstnanci budou pracovat z domu, řeší se pracovní uspořádání dispečinkových pracovišť, které zajištují službu 24 hodin denně, práci lidí v terénu, karanténní pravidla a mnoho dalších až po zajištění stravování. IT oddělení řeší potřebu rychlého zvyšování kapacity interních počítačových sítí a komunikačních systémů, aby většina zaměstnanců mohla pracovat na dálku a další a další kroky k zajištění fungování společností a nákup nedostatkových pracovních ochranných pomůcek. To vše je potřeba také dobře zkomunizovat zaměstnancům, najít správnou formu a způsob (intranet, nadřízený manažer nebo email).

Jak si vedou zaměstnanci?   Ve velkém většině je jejich odpověď na tuto situaci výborná. Zodpovědně a soustředěně se snaží plnit zadané úkoly, postupují věcně a snaží se efektivně komunikovat.  Digitalizace firem, o které se diskutuje léta, se viditelně urychluje a některé IT záležitosti se řeší v řádu dní či týdnů. Lidé se za pochodu učí nové programy a aplikace, které potřebují v práci na dálku. Firmy se snaží postarat o své zaměstnance a najít flexibilní pracovní scénáře např. prací z domova, videokonferenčními hovory, zkrácenou pracovní dobou nebo zavedením směn, aby si mohli uspořádat také svůj soukromý život hlavně v souvislosti se zavřenými školami. Výsledek? Při měření motivovanosti zaměstnanců dva měsíce od začátku krize stoupla loajalita zaměstnanců a jejich motivovanost. Hlavním důvodem je, že lidé oceňují snahu těch firem, které mají v prvé řadě starost o zdraví zaměstnanců a jejich rodin. Samozřejmě zde může být přítomen i falešně pozitivní vnímání zaměstnanců, kdy práce z domova je  méně efektivní a za nižšího dohledu než když jsou lidé fyzicky přítomni v kanceláři.  

Nicméně se ukazuje, že trend digitalizace už nepůjde zastavit. Znám majitele firem, kteří přemýšlejí, jak uspořádají firmu do budoucna. Méně pronajatých kanceláří, více práce z domova v různé kombinaci, která je vedena snahou jednak ušetřit, ale také lépe uspořádat klasický zažitý způsob fungování, který nemusí být nejefektivnější. Ukazuje se, že většinu schůzek, které se řešily cestováním, mohou nahradit videokonference, schůzky se zkracují, jde se více k podstatě věci. Na druhou stranu chybí sociální kontakt, a proto se do budoucnosti plánuje, že kanceláře budou uspořádány jiným způsobem. Jak? Tak aby umožňovaly setkávání různých skupin zaměstnanců, aby vznikaly chráněné zóny pro telefonování, odpočinek a sociální kontakt. Posílí trendy sdílených pracovních míst, tj. sednout si tam, kde je místo a kdy to potřebuji než dosud používané otevřené kancelářské prostory, kde má každý svůj stůl a židli.

Jisté je, že koronavirová krize změní náš pohled na spoustu věcí včetně podnikání. Bude platit ještě více, že změna je život.  Dosud stabilní firemní předpoklady a zkušenosti na které je spolehnutí, nám mizí ve stále zrychlujícím se světě poháněné globalizací, digitalizací a on line světem sociálních sítí. Nic nemá trvání a informace ze včerejška jsou zastaralé.  Hledáme recept, jak se přizpůsobit. Důležitý je a bude postoj, který každý z nás potažmo firmy zaujmou. Jsme schopni přijmout nastavení, že změna za změnou je pravděpodobně stav, který nás bude provázet čím dál častěji? Dokážeme se na to mentálně připravit a bojovat i s negativy, které tato situace přináší? Určitě to bude vyžadovat vystoupení z komfortní zóny velké většiny z nás.  Jak to zvládneme?  Uvidíme, určitě to bude zajímavé sledovat.

Martin Gebauer

O autorovi:

Martin Gebauer momentálně pracuje jako ředitel investiční divize australské banky Macquarie pro region ve střední Evropě. Náplní jeho práce je dlouhodobě investovat, spravovat a řídit společnosti, které svým investorům (převážně penzijním fondům a pojišťovnám) přinášejí zhodnocení investovaných prostředků ve formě dividend a zvyšování jejich hodnoty.

5 let zastával pozici generálního ředitele společnosti České Radiokomunikace zabývající se pozemním vysíláním televizního a rozhlasového signálu a telekomunikačních služeb, předtím působil 3 roky jako její finanční ředitel.

Má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti s finančním řízením a řízením nemovitostních aktiv v regionu střední a východní Evropy z období působení v developerské společnosti Orco Property Group.

Působil také jako finanční manažer v britské společnosti privátního kapitálu ve Španělsku.

Po vysoké škole pracoval v mezinárodní společnosti Ernst & Young jako manažer auditu a to v České republice a v USA.

Vystudoval ekonomiku a řízení stavebnictví na VUT Brno, diplomovou práci připravoval na City University of London. Získal kvalifikaci ACCA, znalce učetnictví ve Velké Británii.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100