fbpx

Články

Budeš mě následovat?

Duchovní zamyšlení Jiřího Jemelky křesťanským podnikatelům:

Neraď se s někým, kdo se nemodlí. Toť velmi moudrá rada pátera Šuránka, který už dávno odešel k Pánu, ale která mě často provází, když řeším konkrétní problémy a otázky ve svém životě. Myslím na to, že Ježíš se modlil nejen na této zemi před 2000 lety... stále se modlí a to i dnes. Proto je možná fajn, začít s tím, že je dobré radit se také – a především – s Ním. Tato úvaha mě často provází v mých myšlenkách. Ježíš je Modlitebník a Moudrý rádce „par excellance“.

   Asi 12 let zpátky, když jsem zažil ono „Pavlovské obrácení“, provázela mě milost modlitby a zvláštní lehkost, s níž jsem se nejen denně modlil, ale s níž jsem také velmi intenzivně prožíval Boží blízkost. Dalo by se říct, že intenzita „radění se“ a „randění“ s Ježíšem byla velmi silná. Asi po čtyřech letech mého „baby“ novokřesťanského života jakoby mě tato milost opustila a začala tvrdá realita - realita boje o modlitbu, o víru, o to, abych se radil s Ježíšem i dál. Zprvu jsem nechápal, když mi lidé znalí věci – žili křesťanskou víru mnohem déle, než já – říkali, že často se stává, že po obrácení zažívá člověk to, že ho Bůh živí kojeneckým mlékem. Pak jsem to najednou pochopil. Bylo velmi těžké, abych se s Ježíšem denně bavil, abych s Ním mluvil – a to v nejrůznějších situacích.

  Když jsem se po dalších dvou letech dostal až do situace, kdy jsem se cítil naprosto vyprahlý (kojenecká strava již dávno došla) a pod tíhou života jsem si připadal velmi ztracený, našel jsem v sobě z milosti Boží zbytky sil... a spíše ze zoufalství než z jakéhokoliv jiného motivu jsem se přinutil znovu brzy ráno pokleknout a s velkým sebezáporem jsem se začal znovu dennodenně ráno modlit. Už to nebylo sladké setkávání v modlitbě s Tím, který jest. Žádné kojenecké mléko. Hutné, tuhé jídlo, a musel jsem pořádně a namáhavě kousat a žvýkat. Byl to tvrdý boj kázně a sebedisciplíny. Tvrdá makačka, žádná selanka. Ale postupně se z denní modlitby stal zvyk. A čím více Bůh zaléval mou duši v modlitbě, tím více rostla moje ochota a věrnost modlit se denně.

   Velmi mi v jeden moment pomohla také slova pana arcibiskupa Jana Graubnera, který někde zmínil, že první, co ráno udělá, když vstane z postele, je to, že poklekne a pokloní se Bohu. Říkal jsem si, že když to může dělat arcibiskup, čím spíše bych to měl dělat já. A tak jsem to začal dělat. Je to úžasné. Doporučuji! Každou denní ranní modlitbu jsem po čase začal zakončovat velmi vděčným poděkováním za to, že mi Bůh dal milost a dopřál sílu modlit se „i dnes ráno“, i v tento dnešní den. A prosil jsem, aby mi Pán dával milost v této činnosti pokračovat i dál, protože jsem zažil, co to znamená ztratit milost síly k denní modlitbě.

   Pamatuji si, že jsem si mnohokrát v těch dnech také opakoval otázku: Kdybys měl možnost se setkávat denně s nejmoudřejším, nejmocnějším, nejbohatším, nejlaskavějším a nejúžasnějším člověkem na světě, a to opravdu dokonce každý den, využil bys této příležitosti? Zformovalo by tě to v lepšího člověka? V požehnanějšího člověka pro sebe samého i pro životy druhých? Odpovídal jsem si na tuto otázku, že bych byl blázen, pokud bych takové šance nevyužil. No tak prosím, pokračoval jsem v rozhovoru se sebou samým, máš tu Ježíše a máš možnost se s Ním setkávat opravdu každý den. A tak z milosti Boží i z urputné snahy držet se Ježíše za ruku každý den, modlím se dnes již dalších přibližně 6 let opravdu denně.

   A mám jednu zkušenost – bez ohledu, v jaké situaci člověk je, co řeší, na co má či na co nemá potenciál či sílu – když se vytrvale denně modlím a denně pouštím Ježíše do svého života, když se denně radím s Tím, který jest, nestačím se divit zázrakům a divům, které Bůh v mém životě působí. Těm větším, méně častým, ale i těm nejmalinkatějším zázrakům, běžným, dennodenním, kterými mám za to, že mi Bůh prokazuje svou pozornost a ujišťuje mě o své blízkosti a lásce, o tom, že jsem pro Něho důležitý. O tom, že mě slyší.

Když jsem přemýšlel, o čem psát ve svém dalším příspěvku pro web „křesťanský podnikatel“, postupně ve mně dozrávalo, že bych měl otevřeně svědčit o tomto mém největším bohatství, z něhož plyne v životě vše další. Rozhodnutí „jít s tím ven“ mi potvrdilo i setkání na KOMPAS Clubu s jedním z hostů. Na našich čtvrtletních KOMPAS Clubech se pravidelně setkáváme s velmi zajímavými hosty. Naposledy v březnu jsem si speciálně u jednoho z hostů uvědomil, že vede-li nás jeden Duch, pak také zkušenosti máme podobné. I tento host, který mě na KOMPAS Clubu velmi oslovil, mi potvrdil stejnou zkušenost s modlitbou, jakou mám i já osobně. Mám-li mít pořádný vztah s Bohem, pak je třeba tomuto vztahu věnovat čas. A protože životní nároky, rodina, podnik, spousta činností a povinností, nás mají tendenci pohltit od samého rána, i onen host si zvykl vstávat každý den v pět hodin, a do šesti se modlí.

   Mám tu samou zkušenost. Akorát v 5 hodin bych to fakt nedal :-) Budík mám pravidelně nastavený na 5.45 a s pomocí Boží se v pracovní týden denně ráno hodinu modlím. Stejně tak onen host zmínil, že si uvědomil, jak mocně v jeho životě působí Duch svatý a že má v oblibě modlit se litanii k Duchu svatému. Opět mám podobnou zkušenost – pomodlit se každý den litanii k Duchu svatému mě naplňuje důvěrou, ale i reálnou zkušeností, že Bůh svým Duchem vskutku stále působí. A do třetice mi onen host potvrdil mou vlastní zkušenost, že s ohledem na to, že hodně cestuje, využívá čas v autě k modlitbě. Sám jsem svému autu začal říkat pojízdná modlitebna, protože litanie či růženec jsou v něm na denním pořádku. Ježíš se každého z nás denně ptá: Budeš mě následovat? Kde jinde začít, než u denní modlitby.

A protože je jeden obraz více než tisíc slov, dovoluji si na závěr tohoto příspěvku připojit také krátké a inspirativní video o tom, jak to celé v krátkosti a obrazně, na druhou stranu naprosto pravdivě s Ježíšem v mém životě bylo a je. Vzkaz pro o.Martina Sekaninu :-) Díky moc za tip na toto video! A vzkaz pro každého, kdo čte tyto řádky a pustí si zmíněné video... Ježíš se každého z nás dnes a denně znovu a znovu ptá: Budeš mě následovat? Jak Mu odpovíte, to záleží jen a jen na Vás.

Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=6kvy8MD8zXw

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100