fbpx

Články

Církev a majetek?

Duchovní slovo P. Josefa Čunka křesťanským podnikatelům:
Vážení přátelé,
srpnový liturgický kalendář není vůbec prázdninový/prázdný. Desátého jistě znáte sv. Vavřince. Bůh, jak víme, nám dává vše potřebné k obživě a až potom doplňuje, že „nejen chlebem živ je člověk.“ Stejně církev, ve své péči o naše duše, nemůže přehlížet potřeby těla, hlavně tam, kde je nouze. Pro peníze umíralo dost lidí, ale být za to svatořečen se podařilo málo jedincům.

   Vavřinec byl jáhen papeže Sixta II. a ten mu svěřil správu financí, darů pro potřeby chudých. Chuť na církevní majetek mělo během dějin mnoho mocných, ale zde roku 258 v Římě je to první známý případ pokusu o státní loupež. Vavřinec byl natolik šikovný, že dříve než císařští vymahači přišli, vše stihl přeposlat potřebným. Zlost neznala mezí, jáhen musel zaplatit: Vavřinec s humorem a vděčně přijímá mučednickou palmu vítězství.
   25.srpna je další památka mučedníků pro peníze. Byli posláni roku 1001 na přání císaře Oty III. z Raveny do Polska, pokračovat v díle sv. Vojtěcha. Došli na místo a brzy vznikla fáma, že nejspíše budou mít mnoho peněz, jsouce posláni tak mocným pánem. Benedikt, Jan, Matouš, Izák a Kristin zemřeli pro Krista na podzim roku 1003, aniž loupežní vrazi našli jediný krejcar. Jejich těla kníže Břetislav I. roku 1039 s tělem sv. Vojtěcha převezl z Hnězdna do Prahy a jsou tedy patrony naší země.
   U nás nejen husitské války, ale i poslední režim mučil věrné církvi a loupil i ničil její majetek. Jak se naše církev dostává z onoho ožebračení?
   V únoru jsme mohli číst:
  Katolický fond, který spravuje majetek ČBK a všech osmi římskokatolických diecézí v ČR, zahajuje činnost třetího podfondu. Kromě podfondu Růstového a Výnosového se tak nově zaměří i na investice do nemovitostí. Česká národní banka v minulém týdnu oficiálně potvrdila registraci »Nemovitostního« podfondu , který vytvořila společnost ČSOB Asset Management.
  Strategii a řízení má na starosti Patria investiční společnost. „Díky tomuto podfondu budou moci investovat například do zemědělské půdy, komerčních či kancelářských prostor,“ upřesňuje Jaroslav Rozehnal, obchodní ředitel ČSOB AM.

   V roce 2015 diecéze v ČR investovaly celkem 1,2 miliardy korun s cílem budoucího výnosu, další prostředky dává církev na společensky prospěšné aktivity. Děje se tak v momentě, kdy stát postupně omezuje financování církví; jeho příspěvek se každoročně snižuje a v roce 2030 skončí úplně. Proto se církev připravuje na období, kdy bude hospodařit samostatně. Získané prostředky z tzv. restitučních náhrad jsou investovány tak, aby nechyběly nejen potřebné zdroje pro zajištění činnosti, ale mohly v souladu se svým posláním i rozšířit své aktivity zejména na poli péče o potřebné, ve vzdělávání a zdravotnictví.
  Katolický fond doposud měl dva podfondy, ze kterých církev do roku 2016 (vč.) investovala celkem téměř 940 milionů Kč a jejich výnosnost zatím dosahuje nadprůměrných hodnot.

  Ale 28. 2. 2017 přišla i tato zpráva:
  Biskup Tomáš Holub v plzeňském pivovaru požehnal velikonoční várce piva Pilsner Urquell. V této již několikaleté tradici navázal na svého předchůdce Františka Radkovského.
  Z požehnané várky piva pak v dubnu putovalo symbolických 2017 lahví do Vatikánu a při audienci byly spolu se speciálně vytvořeným zvonem, při jehož výrobě bylo použito i plzeňské pivo, předány papeži Františkovi.

   Snad společnost postupně pozná, že církev bohatá a silná duchem, tvoří nemalou hmotnou krásu a hodnotu pro dobro všech.
   Vaše podnikání kéž má ducha a vaše těla i rodiny čas na prázdninové osvěžení.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100