fbpx

Články

Život – to je „více či méně“

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Vážení přátelé, za socialismu, kdy „podnikatel“ byl třídní nepřítel a proto nakonec vyhynulý druh, se jezdilo na dovolenou spíše v létě. V zimě nebylo moc kam jet a co dělat. Jistě pamatujete. Dnes však si můžeme i v zimě dovolit tuto bajku.

Zvířátka jela na dovolenou a chovala se jako lidé:
Lišák jel s milenkou...
Osel jel s manželkou...
Vůl s celou rodinou...
Kanec jel sám a čekal, která svině se k němu přidá...

Máme se, my lidé, co učit od přírody. Všichni víme ale, že není těžké klesnout „pod obraz“ – je lépe tedy nechat zvířátkům jejich způsoby, méně bytí. Nás nepřestane pozvedat na duchu a mysli tajemné určení: být obrazem vesmírného Podnikatele, samého Stvořitele. A tak do února ne bajku, ale „na hromnice o krok (světla, života) více“.

Únor bílý pole sílí…

Dobře, ale co sílí člověka? Nejlépe narozené Dítě, Bůh světlo. Co nám říkají Hromnice? Jeruzalémský biskup sv. Sofronius1 volá o svátku 2. února:

 „Pospěšme vstříc Kristu, když slavíme jeho tajemství. Ať není nikoho, kdo by nenesl světlo. Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo, Ježíše, jenž přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. A chceme také co nejjasněji dát najevo, jak má zářit naše duše, chceme-li mu jít v ústrety.
A jako nesla Boží Matka a nejčistší Panna v náručí pravé světlo a přišla na pomoc těm, kdo byli pohříženi v temnotách (Lk 1,79), tak i my, jsouce osvíceni jeho světlem, v rukou světlo svíce, spěšně vyjděme naproti Tomu, který je světlo pravé. Jisté je: Ježíš, Světlo, přišlo na svět (Jan 1,9).“

Pokud neprodáme svou duši, neklesneme pod obraz, buďme si jisti, že v Božím podniku, vesmíru, světlo nezhasne. Jen je třeba udělat o krok více v důvěře Bohu.

Vše dobré, Josef Čunek

---------

 1Sv. Sofronius pocházel z Damašku. V mládí se věnoval studiu filosofie. Roku 614 zažil obsazení Jeruzaléma Peršany a odnesení Kristova kříže. Dočkal se ale i druhého slavného povýšení sv. Kříže, když jej r. 629 získal císař Herakleios (a pro jistotu odvezl do Konstantinople). Poté byl zvolen biskupem města. Roku 636 dobyli saracéni (Arabové) Jeruzalém. Sofroniovo působení na kalifa Omara mělo však pozitivní vliv a dík jeho diplomacii bylo Omarovo pronásledování křesťanů mírnější. Zemřel brzy po tomto jednání, asi roku 640.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100