fbpx

Články

Kdo má chuť do života, má také chuť do práce

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Pracovat s radostí a dokonce se zpěvem nás doma učili rodiče, ale především dědeček, prvorepublikový živnostník ve Zlíně. To už je ale dávno a my všichni jsme poznačeni socialistickým vpádem do života společnosti. Moje novodobá zkušenost z oblasti života a práce je následující.

V roce 1993 jsem poznal hnutí Křesťan a práce (KAP). V Kolíně doposud stojí při klášteře jeho pobočka. O deset let později jsem byl přizván, abych se slovenským spolubratrem otcem Peterem Záhoranským pomáhal s duchovním provázením rodin slovenských podnikatelů. Iniciátorem je Sociálna akadémia v Bratislavě. Animátoři "Akadémie" svolává katolické podnikatele, aby věnovali čas duchovním obnovám svých rodin. Při nich pak též jde o sdílení zkušeností z profese, o vliv podnikání na manželství a rodinu či o střet hodnot byznysu a evangelia. Obdivuhodná je schopnost těchto animátorů zorganizovat pro rodiny podnikatelů každoroční desetidenní společnou dovolenou v Chorvatsku. Ta má též spirituální bázi: každodenní mši, osobní a společné duchovní rozhovory. Dokonce zvlášť rodiče/manželé a samostatně dospívající/dospělé děti. Jen na okraj, mnohé již po otcích navazují v započaté firmě, z některých známostí mládenců a dívek již vznikla „mezifiremní“ manželství.

Tyto podnikatelské rodiny se později zastřešily názvem VENITE, ale stále zůstává šíře oné "Äkadémie" : podnikatelé jsou zváni na konference vycházející ze sociálního učení církve a pořádané různými mezinárodními sdruženími křesťanských podnikatelů (např. UNIAPAC, který pořádal 2012 světový kongres křesťanských podnikatelů v Lyonu).

Jednou z největších akcí byla panelová diskuze v prosinci 2014 v Bratislavě za účasti kardinála Turksona, předsedy papežské rady Spravedlnost a pokoj. Představil tam dokument "Povolání podnikatele"  (Vocation of the Business Leader). Jde o manuál, vademekum pro podnikatele, kteří jsou „povoláni působit v současném obchodním světě s úmyslem rozvíjet lidskou důstojnost a společné dobro; tedy organizovat práci pravidlem subsidiarity, která povzbuzuje ducha iniciativy a zvyšuje kompetenci zaměstnanců považované za "spolupodnikatele".

Text např. říká: "Když podniky fungují a slouží společnému dobru, přispívají k materiálnímu a též duchovnímu blahu společnosti. Nejvážnější překážkou pro podnikatele na osobní rovině je, když žije rozděleným životem, rozporem mezi evangeliem a běžnou podnikatelskou praxí."

V českém prostředí je více sdružení křesťanských podnikatelů. Jedním z posledních je např. KOMPAS (mise uprostřed podnikání obchodu). V dnešním obrovském a miliardovém světě byznysu se zdají křesťanské snahy iluzí. Není tomu tak. Katolický prostor má mnoho schopných lidí a to i na tomto poli. Na Oravě, v obci Krivá vyrostla firma MTS (dnes 150 zaměstnanců). S ředitelem Jurajem Habovštiakem uveřejnil magazín  Profit  rozhovor s nadpisem  Rovný šéf z Krivej : "Razíme heslo, že nie ten je bohatý, kto má veľa, ale kto menej potrebuje," dodáva tento spolumajitel MTS. Juraj Haboštiak tvrdí, jakkoli to může znít nevěrohodně, že zisk pro něj není hlavní motiv. Hlavní je, aby ho práce uspokojovala a dokázal se o lidi ve firmě postarat. 

To snad mluví samo za sebe. Ve světě tvrdosti jsou naše snahy jakoby jen kapka ke kapce. Ale buďme si jisti silou pravdy, a Kristova příkladu s jeho "tichou" třicetiletou prací v živnosti sv. Josefa.

Asi jen ti, kdo mají opravdovou chuť do života, mají též chuť do práce – a tedy být podnikavými, schopnými přemýšlet dál. Ani apoštolové nezaháleli, vždyť měli nakonec starosti ředitelů. Nenechali věci jen na "pánubohu", ale starali se o management, o správce s titulem episkopoi, tedy biskupy, aby s.r.o. církve  vydrželo. Společnost těchto dvanácti dodnes obohacuje svět. Který podnik či projekt má větší tradici, výsledky a jistotu?

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100