fbpx

Povolání podnikatele XIV.

V desátém článku upozornil náš dokument na nebezpečí nesouladu života, kdy podnikatel odděluje život z víry a svou práci. Církev takový stav považuje za velmi nebezpečný.

Jedenáctý článek dokumentu Povolání podnikatele ukazuje konkrétní znaky, jaké nesoulad života má. Vede podnikatele k modlářství projevující se uctíváním jeho schopnosti maximalizovat zisk až k posedlosti. Na počátku toho však stálo jedno odmítnutí. Nepřijetí pozvání ke vztahu s milujícím Stoviřitelem.

O nebezpečí modlářství a jeho dopadech hovoříme s biskupem Josefem Nuzíkem.

Text 11. a 12. článku:

Rozdrobenosť tohto druhu môže v konečnom dôsledku viesť k modlárstvu, ktoré sa príliš často stáva profesionálnym nebezpečenstvom v živote podnikateľa
a ohrozuje jednotlivcov aj organizácie. Modlárstvo sa prejavuje neprijatím pozvania vytvoriť vzťah s milujúcim Stvoriteľom, tak ako to urobili Izraeliti na úpätí vrchu Sinaj, keď si zhotovili zlaté teľa a klaňali sa mu. Zlaté teľa je symbol pomýleného uctievania, ktoré sa zrodilo z falošnej predstavy opravdivého úspechu.4 V modernom živote je veľa náhrad zlatého teľaťa: „maximalizácia zisku sa považuje za jediné kritérium aktivity v podnikaní“;5 technológia je samoúčelná; keď úsilie získať osobné bohatstvo alebo politickú moc neslúži spoločnému dobru; alebo keď začne prevládať mentalita uprednostňujúca vlastný prospech alebo príležitosť. Každé z týchto „zlatých teliat“ má tendenciu prejaviť sa určitou formou posadnutosti, ktorú zvyčajne sprevádza mylné zdôvodňovanie. Každé je schopné nás „uchvátiť“, ako to vyjadril pápež Benedikt XVI. v encyklike Caritas in veritate,6 a podnikatelia si musia dávať dobrý pozor, aby sa vyhli návnade modlárstva.

Početné tlaky, ktorým podnikatelia čelia, môžu viesť k tomu, že vo svojej každodennej pracovnej aktivite zabúdajú na výzvy evanjelia. Môžu podľahnúť falošnému presvedčeniu, že ich profesionálny život je nezlučiteľný s duchovným životom. Vkladajú nadmernú dôveru do materiálnych zdrojov a svetského úspechu. Keď sa to stane, podnikatelia riskujú, že svojmu postaveniu a sláve budú pripisovať väčšiu hodnotu ako trvalému dielu, a napokon riskujú stratu zdravého úsudku. Podnikatelia môžu podľahnúť pokušeniu – v dôsledku zamerania sa na seba, pýchy, chamtivosti alebo obáv – zredukovať cieľ podnikania len na ekonomické dobro. Dobro, ktoré trhové hospodárstvo môže prinášať jednotlivcom aj spoločnosti, sa tak môže zmenšovať alebo prekrútiť.

play buttonPOVOLÁNÍ PODNIKATELE XIV.

Music by Scott Holmes.

Poslechněte si starší díly:

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XIII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XI.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE X.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE IX.

Povolanie podnikatela download

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100