fbpx

Povolání podnikatele VIII.

Hned v úvodu nás dokument upozorňoval na význam božských ctností víry, naděje a lásky. Nyní zase ukazuje význam kardinálních ctností: moudrosti, spravedlnosti a také solidarity, disciplíny a dalších.

Kdo nese v podniku zodpovědnost za uskutečňování těchto ctností? Odpovídá biskup Josef Nuzík.

Text 3. a 4. článku:

Dobre riadené podniky podporujú dôstojnosť zamestnancov a rozvoj cností ako solidarita, praktická múdrosť, spravodlivosť, disciplína a mnohé ďalšie. Zatiaľ čo rodinný život predstavuje prvú školu spoločnosti, podniky – ako mnohé iné spoločenské inštitúcie– pokračujú vo vzdelávaní ľudí v cnostiach, najmä mladých mužov a žien, ktorí sa osamostatňujú od rodičov, vychádzajú zo škôl a hľadajú svoje miesto v spoločnosti. Tí, čo pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, a tí, čo sú ohrození izoláciou, si tiež môžu nájsť svoje miesto vo firmách. Navyše podniky podporujú zdravú previazanosť medzi osobami pochádzajúcimi z rozličných národností a podporujú ich vzájomnú interakciu spôsobom, ktorý je prínosom pre všetkých. Takto sa môžu stať nositeľmi sociálnej angažovanosti a podporovať myšlienku pokoja a prosperity.

Všetky tieto potenciálne prínosy povzbudzujú Cirkev, aby sa živo zaujímala o podnikanie. Tam, kde sú podniky úspešné, sa môže výrazne zlepšiť život ľudí; zlyhávanie podnikov však môže spôsobiť veľké škody. Trhová ekonomika musí vychádzať z úsilia o spoločné dobro v slobode, ale sloboda bez pravdy vedie k neporiadku, nespravodlivosti a rozdrobeniu spoločnosti. Bez usmerňujúcich princípov a poctivého vedenia sa z podnikov môžu stať miesta, kde výhodnosť je nadradená spravodlivosti, moc ničí múdrosť, technické prostriedky sú odtrhnuté od ľudskej dôstojnosti a vlastný záujem vytláča spoločné dobro na okraj.

play buttonPOVOLÁNÍ PODNIKATELE VIII.

Music by Scott Holmes.

Poslechněte si starší díly:

POVOLÁNÍ PODNIKATELE VII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE VI.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE V.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE IV.

Povolanie podnikatela download

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100