Kompas

KŘESŤANŠTÍ OBCHODNÍCI, MANAŽEŘI, PODNIKATELÉ a SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ OSOBY

MISE UPROSTŘED PODNIKÁNÍ A OBCHODU


Motto: „Dlouhou část svého života Ježíš pracoval jako tesař – živnostník...“


„Ora et labora.“ sv. Benedikt, patron KOMPASu


CÍL KOMPASU: UKÁZAT SPRÁVNÝ SMĚR...

 1. Dát lidem pohybujícím se v podnikání a obchodu naději a příklad k etické činnosti, která je pevně zakotvená v křesťanských hodnotách a díky tomu opřená o pevný bod i v dobách krize.
 2. Sjednotit společně smýšlející, ekonomicky aktivní lidi, aby si navzájem poskytovali psychickou podporu a vědomostní bázi.

Již delší dobu se stále dokola „zaobírám“ myšlenkou, jak sjednotit případně podpořit úsilí křesťanských či alespoň křesťansky smýšlejících obchodníků, manažerů, podnikatelů a živnostníků.

Není to dlouho, co jsem četl článek o misiích uprostřed islámu a celý rozhovor i charakter „mise“ mi přišel jako výborná analogie k tomu, co v rámci svého podnikání vlastně dělám a chci dělat já – k čemu chci povzbudit potažmo v čem chci podpořit i ostatní obchodníky, manažery, podnikatele a živnostníky. Tento článek mi připomněl myšlenku sjednotit všechny tyto profese, lidi v ČR, kteří stejně tak jako já chtějí svou činností dokázat něco víc než jen vydělat si na „chléb ve zdejší“. Brát svou práci jako poslání, jako službu. Proto vzniká sdružení křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a samostatně výdělečných osob (živnostníků) - KOMPAS


 • ČLENSTVÍ: ZCELA ZDARMA, BEZ PODMÍNEK
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: DOBROVOLNÉ, FORMOU DARU
 • KOMPAS JE VEDEN KATOLICKÝMI VĚŘÍCÍMI, JE VŠAK OTEVŘEN VŠEM ZÁJEMCŮM BEZ ROZDÍLU VYZNÁNÍ, NÁBOŽENSTVÍ ČI STAVU

Základním posláním KOMPASu je UKÁZAT SPRÁVNÝ SMĚR prostřednictvím:

 1. Znalostní formace v oboru podnikání, managementu a obchodu
  • Efektivní sdílení know-how, formou přednášek odborníků z praxe, má zajistit, že díky novým vědomostem budou členové KOMPASu schopni efektivněji zvládat nároky své práce a získávat konkurenční výhodu pro svou každodenní činnost
 2. Duchovní formace a doprovázení
  • Mnozí ekonomicky aktivní lidé (zejména „decision makeři“ – ti, kteří nesou plnou zodpovědnost za rozhodování) díky neustálému tlaku a stresu často hledají řešení svých problémů v „úniku“ (počínaje alkoholem a jinými závislostmi, přes nadměrné utrácení či nebezpečné adrenalinové aktivity až po východní duchovní nauky, kartářky apod.); všechny tyto „úniky“ však nevedou ke klidu a vyrovnanosti, spíše naopak, jako sestupná spirála dál ničí člověka, v KOMPASu nabízíme řešení, které funguje již 2.000let.
 3. Vzájemně se podporovat ve své činnosti
  • Mnohým z nás často chybí energie a odhodlání zvládat aktuální problémy; často stačí pobavit se otevřeně o svých problémech s někým, kdo řešil či řeší podobné problémy a dokáže povzbudit radou či pouhým pochopení – a člověku se hned více chce znovu pustit se s novým elánem do úkolů, které má před sebou.
 4. Sdružovat stejně smýšlející osoby / osobnosti, které chtějí nenásilně svědčit o křesťanských hodnotách ve společnosti
  • Historie ukazuje mnoho velmi úspěšných podnikatelů, manažerů, obchodníků či živnostníků, kteří byli křesťany a právě díky svým křesťanským hodnotám zvládali životní výzvy jak v pracovním tak v osobním životě s větším nadhledem a s překvapivou účinností dokázali udržet v životě rovnováhu.
 5. Vést dialog o živnosti, podnikání, managementu, obchodu, podnikatelské etice, rodině a o křesťanských hodnotách a Bohu
  • Díky diskuzím a názorovým výměnám si člověk rozšiřuje úhel pohledu na různé otázky, které v životě řeší – tím se člověku naskýtá širší pole možností, jak řešit každodenní výzvy, před kterými stojí.

Sdružení nemá politické ambice, jde nám o vědomostní a duchovní podporu členů a o přenos křesťanských hodnot z teorie do každodenního života.

 • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení