Verše z Bible

 • "Když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha, podle milosrdenství svého spasil nás."

  "Titovi 3,4-5 K"

  "Ty jsi, Hospodine, otec náš, vykupitel náš, toť jest od věčnosti jméno tvé."

  "Izaiáš 63,16 K"

Novinky z facebooku

Podporují nás

Uveďte prosím e-mailovou adresu svého účtu, na tuto adresu vám bude zaslán ověřovací kód. Po obdržení ověřovacího kódu si budete moci zvolit nové heslo.

 • KP Křesťanský podnikatel

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení