Verše z Bible

 • "Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci."

  "1.Janova 2,24"

  "Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho. Ale má spása bude tu věčně."

  "Izaiáš 51,6"

Novinky z facebooku

Podporují nás

Uveďte prosím e-mailovou adresu, zaregistrovanou s vaším uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.

 • KP Křesťanský podnikatel

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení