Články

Boh spája, diabol rozdeľuje

Duchovní slovo Jána Košturiaka podnikatelům:

Diabol rozdeľuje a vládne, Boh spája a miluje. V médiách vidíme často útoky, ktoré vnášajú medzi ľudí zlo a nenávisť. Výsledkom sú nielen vyčerpávajúce hádky, skutočné boje a vojny, ale aj to, že tí, ktorí sa nemajú radi a nie je medzi nimi dôvera, nedokážu spolupracovať. Motorom rozdeľovania je často naša pýcha.

Spájanie je možné na základe prijatia a odpustenia. Motorom spájania je láska. Predstavte si Boha, ktorý vidí v priamom prenose všetky naše chyby, hriechy a pády. Nás, aj všetkých ostatných ľudí na svete, vo všetkých časoch. Keby nám začal vyčítať naše poklesky, už by sme možno ani nevstali. Ale on nám podáva ruku, dvíha nás a neustále nám prejavuje svoju lásku – bez ohľadu na to, akí sme. Niekedy si povieme: „Prečo ma Pán takto trestá.“ On netrestá, trestáme sa sami tým, že sme niečo prehliadli alebo ignorovali, tak ako keď vbehneme veľkou rýchlosťou do zákruty a havarujeme.

V ktorom tíme chcete hrať? V tom, čo bude rozdeľovať, alebo v tom, ktorý bude spájať. Rozdeľovači hľadajú na druhých chyby, spájači hľadajú dobro. Rozdeľovači považovali Zacheja, sediaceho na strome, za zlého. Ježiš ho objal a navštívil jeho dom. Tí prví bojujú proti a odsudzujú, tí druhí bojujú za a odpúšťajú. Každý z nás asi urobil zlé veci, za ktoré sa hanbí. Keď namaľujem obrázok a niekto mi povie, že sa mu nepáči, tak hovorí o obrázku, nie o mne. Keď urobím niečo, čo nedopadne podľa mojich predstáv a výsledok je zlý, to ešte neznamená, že som kazisvet.

Nástrahy hriechu v podnikaní

Hriech ľudí rozdeľuje, vylučuje ich zo spoločenstva a vytvára bariéru v samotnom človeku. Odpúšťajúca láska zjednocuje vnútorne rozpolteného človeka a znova ho prijíma do spoločenstva. Opäť v ňom môže prúdiť život a láska,” hovorí P. Anselm Grün, OSB, ktorého som nedávno sprevádzal na cestách. Zaujalo ma, keď Otec Anselm hovoril o tom, že evolúčna teória o tom, že najsilnejší prežívajú, bola spochybnená. Prežívajú tí, ktorí majú najviac vzťahov. Pozor, nie záletníci, ale ľudia, ktorí majú vytvorené pozitívne väzby s druhými ľuďmi. Nevíťazí súperenie a sila, ale spájanie a láska.

Spájanie neznamená, že budeme tolerovať zlo a ustupovať mu, že sa budeme vyhýbať konfliktom, ktoré nás môžu posunúť ďalej. Anselm Grün k tomu hovorí: „Konflikty a spory môžu naznačovať, že zúčastnení majú jeden o druhého záujem. Môžeme ich teda chápať ako výraz živého spolužitia. Práve preto, že ľudia chcú spoločne žiť, sú ochotní sa spolu dohadovať, konflikty znášať a aj ich riešiť. Keby to nerobili, bolo by to skôr znakom nezáujmu a ľahostajnosti jedného voči druhému. Slovo „konflikt“ pochádza z latinského confligere (zraziť sa, naraziť do seba). Keď do seba ľudia narazia, vzniká energia. Konflikty sú preto vždy znamením, že je v hre sila.

Svätý otec František nedávno povedal: „Všetky ľudské aktivity, aj tá podnikateľská, môžu byť praktizovaním milosrdenstva, ktoré je účasťou na Božej láske k ľuďom. Podnikateľská činnosť neustále zahŕňa nekonečné riziká. Ježiš v podobenstve o poklade ukrytom v poli (porov. Mt 13,44) a o vzácnych perlách (porov. Mt 13,45) pripodobňuje získanie Božieho kráľovstva podnikateľskému riziku. Svätý otec nás varuje pred troma rizikami - riziko dobre použiť peniaze (peniaze musia slúžiť a nie vládnuť), riziko čestnosti (korupcia je najhoršou sociálnou ranou) a riziko bratstva (rozdeľovanie, hádky, odmietanie pomoci, spolupráce a lásky k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc).

Moja kľukatá cesta

Keď som mal 30, myslel som si, že rozumiem celému svetu. Záležalo mi na tom, aby som bol “niekym” a v 36 rokoch ma vymenovali za profesora (rodičia sa tešili). Postupne som zistil, že som ani nevedel, čo neviem. Prepáčte! Profesorský titul už dávno nepoužívam a ľuďom radím stále menej. Radšej ich počúvam a pýtam sa ich.

Chcel som byť slobodný a založil som firmu. Firma fungovala a tak som aj ja mohol rozprávať, že “peniaze nie sú dôležité.” Pomáhal som bohatým nadnárodným koncernom, aby boli ešte bohatšie. Vylepšoval som fungovanie firiem, v ktorých napokon pracovalo stále viac strojov a menej ľudí. Prišiel som na to, že by bolo lepšie pomáhať domácim podnikateľom, ale aj chudobným a slabým, ktorí sa chcú postaviť na vlastné nohy.

Dnes začínam chápať, že slobodu neprináša vlastnenie vecí, ale oslobodenie sa od nich. Zmyslom podnikania nie je zisk, ale zlepšovanie sveta okolo nás. Náš život a podnikanie je to, čo robíme, nie to, čo hovoríme a plánujeme. Neznervózňujem sa tým, čo robia druhí ľudia a čo si o mne myslia. Viac sa teším z toho, čo mám, a už sa tak nenáhlim za tým, čo nepotrebujem. Starnutie človeka učí, že pomaly zájde oveľa ďalej.

Podnikatelia a zlepšovanie sveta

Som presvedčený, že svet okolo nás menia podnikatelia – ľudia, ktorí spoznávajú sami seba, svoj talent a hodnoty, ktorými môžu obohatiť svet. Nenadávajú na svet, nesťažujú sa, aké je všetko ťažké, ale prekonávajú prekážky a menia svet k lepšiemu. To sú u mňa podnikatelia. Nie tí, čo sa nepoctivo priživujú na obchodovaní so štátom, dotáciách, eurofondoch a známostiach v politike. Podnikatelia nie sú ani tí, čo neplatia dane a odvody, faktúry svojim dodávateľom a spravodlivé mzdy spolupracovníkom. Oddeľme od seba podnikateľov a podvodníkov, tých, čo opravujú svet a tých, čo ho ničia, tých čo tvoria a tých, čo rozkrádajú.

Aj ja som si vybral svoju ďalšiu podnikateľskú cestu. Budem sa venovať naplno Podnikateľskej univerzite a prepájaniu domácich podnikateľov (vzhľadom na to, že sme česko-slovenská rodina a striedavo žijeme v oboch krajinách, považujem za domácich podnikateľov aj našich českých priateľov). Nechcem tu nadávať na politiku a nadnárodné koncerny, ale som presvedčený, že budúcnosť našej krajiny nevytvoria politické špičky ani zahraniční „investori,“ ale domáci podnikatelia. Za podnikateľov však nepovažujem iba vlastníkov firiem, ale všetkých ľudí, ktorí chcú aktívne zlepšovať svet okolo seba – učiteľov, ktorí menia školy tak, aby sa ich žiaci uplatnili vo svete, ktorý prichádza, lekárov a sestričky, rozvíjajúcich svoje pracoviská v prospech pacientov, kňazov, ktorí ľuďom otvárajú oči pre lásku a pomoc blížnym, dobrovoľníkov, ktorí opravujú poničený svet okolo nás.

Podnikateľská univerzita

Latinský názov universitas znamená celok, univerzálnosť, svet, alebo aj spoločenstvo učiteľov a žiakov s definovanými pravidlami a právami (universitas magistrorum et scholarium).

Táto škola nie je akreditovaná, nemá a ani nebude mať žiaden certifikát z nejakého ministerstva alebo iného úradu. Chceme sa učiť to, čo potrebujeme pre svoje úspešné podnikanie a životy a nie to, čo predpisujú úradníci a profesori, ktorí sami nikdy nepodnikali. Nechceme sa učiť zbytočné teórie, ale chceme počas štúdia riešiť aktuálne problémy v našich firmách tak, aby sme boli dlhodobo úspešní.

Je to škola podnikateľov a pre podnikateľov, ktorí sa neučia čítaním kníh o podnikaní, ale podnikaním vo svojich firmách. Namiesto zápočtov a skúšok podnikatelia testujú svoje inovácie a biznis modely na trhu a vyhodnocujú výsledky svojich firiem.

Podnikateľská univerzita (http://www.podnikatelskauniverzita.sk/) má štyri piliere:

 • Stretávanie, prepájanie sa, vzdelávanie podnikateľov a rozvoj ich firiem (učíme sa podnikaním)
 • Spoločné projekty (rozvíjame sa spoluprácou a prepájaním našich biznisov)
 • Práca s mládežou a s ich učiteľmi – podpora foriem vzdelávania, ktoré vedú k samostatnosti, proaktivite, kreativite a podnikaniu. Detské podnikateľské kempy.
 • Podnikanie so skupinami ľudí na okraji spoločnosti – komunity ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou, sú chorí, starí a dostali sa do ťažkých životných situácií. (Keď sa vylieči duša, vylieči sa aj telo)

OZ Dobrý pastier a prepájanie s podnikateľmi

Všímam si podnikateľov, ako investujú svoje peniaze do budov a strojov. Niekoľkonásobne lepšia investícia je do seba a do svojich ľudí. Hodnota strojov dnes rýchlo klesá a čím neskôr si kúpite novú technológiu, tým bude lacnejšia a modernejšia. Využitie strojov a budov závisí od podnikateľa a jeho biznis modelu znalostí ľudí, ktorí zariadenia obsluhujú.

V posledných 30 rokoch som spolupracoval s mnohými významnými podnikateľmi a prežíval som s nimi víťazstvá aj pády. O víťazstvách sú články v časopisoch a prezentácie na konferenciách. Pády zostávajú často skryté.

Zhrnul by som ich takto:

 • Neznalosť toho, čo sa deje na trhu a v okolí podniku, neschopnosť pochopiť a reagovať na rýchlo sa meniace hrozby a príležitosti.
 • Nevyvážený a zastaraný biznis model, kopírovanie a napodobňovanie druhých, žiadna výnimočnosť a slabá inovatívnosť.
 • Neznalosť modernej organizácie podniku a procesov.
 • Neschopnosť prepájať sa, vytvárať siete, učiť sa od druhých, spolupracovať a inovovať.
 • Pýcha a lenivosť, zahľadenie sa do seba a neschopnosť reagovať na zmeny a príležitosti na trhu.
 • Pomalosť zmien, sladká nevedomosť, hľadanie a objavovanie „zázračných“ riešení, ktoré už niekde dávno existujú a zbytočné strácanie času.

Technický rozvoj a zvyšovanie produktivity spôsobujú rastúci počet „nepotrebných“ ľudí, ktorí budú nahrádzaní automatmi, robotmi a umelou inteligenciou. Osud týchto ľudí nezávisí iba od toho, či im spoločnosť vyčlení nejakú časť príjmu na to, aby prežili bez práce. Každý človek chce byť aj užitočný, potrebný, rešpektovaný a milovaný. Nedávno nám jeden mladý archeológ rozprával o pravekých kultúrach na Slovensku. Komunity, v ktorých vtedy ľudia žili, vyčleňovali slabých a neschopných ľudí na okraj, pretože neboli schopní vytvárať úžitok pre spoločenstvo. Dnes hrozí niečo podobné – hrozí, že budeme vyčleňovať na okraj tých, ktorí prehrajú boj o prácu s robotmi a počítačmi.

Ja však verím, že vytvoríme spoločenstvá, kde oslobodíme „ľudské zdroje,“ aby mohli byť znovu jedinečnými ľudskými bytosťami a pomôžeme im podnikať so svojimi talentmi a schopnosťami – nie len pre zvyšovanie bohatstva, ale pre naplnenie života. Podnikanie nie je „sústavnou činnosťou vykonávanou samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.” Podnikanie je predovšetkým hľadaním svojej vlastnej cesty a užitočnosti na tomto svete.

Podnikanie je aj nesením kríža. Kríž je vyjadrením rozporu, protikladov, konfliktov a trápenia. Niesť svoj kríž znamená vydržať trápenia, vyriešiť konflikt a dostať sa na vyššiu úroveň. Vyriešiť konflikty v našom vnútri nám pomáha vyriešiť ich aj v našom okolí a premeniť to, čo nás rozdeľuje, na silu spojenia. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v našej Podnikateľskej univerzite, ktoré začínajú už na jeseň.

Sdílejte tento článek na svém facebooku
 • KP Křesťanský podnikatel

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz