Verše z Bible

  • "Dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, nejvíce pak domácím víry."

    "Galatským 6,10 K"

    "Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi."

    "3.Mojžíšova 19,34"

Novinky z Facebooku

Novinky

Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz