Verše z Bible

  • "Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí."

    "1.Janova 5,14"

    "Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat."

    "1.Královská 8,52"

Novinky z Facebooku

Blíží se pouť podnikatelů na Svatém Hostýně!
Osobně na ni zve sekretář olomouckého arcibiskupa P. Gatnar:
"Vaše práce je nelehká, vyžaduje velké nasazení a provázejí ji nemalé starosti. Jistě jste zakusili, jak důležitá je Boží pomoc a požehnání.
Také my se připojujeme s pozváním ke společné pouti, při které chceme prosit o Boží požehnání pro Vaše podnikání, Vaše rodiny i spolupracovníky a zaměstnance. Po mši svaté se pak těšíme na setkání s Vámi v Jurkovičově sále.
Přijďte a vezměte s sebou jak členy rodiny, tak své zaměstnance.
P. Petr Gatnar"
... See moreSee less

Více...

Novinky

Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz