Verše z Bible

  • "Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám."

    "1.Janova 4,16"

    "Chránil svůj lid jako zřítelnici oka."

    "5.Mojžíšova 32,10"

Novinky z Facebooku

Založíme KOMPAS z.s.
Od roku 2018 chceme výrazně rozšířit aktivity našeho společenství a spolek nám pomůže je snadněji zrealizovat. Vy (pokud patříte mezi obchodníky, manažery, podnikatele či živnostníky) se můžete jednak stát členy tohoto spolku a jednak můžete ovlivnit jeho směřování již teď, před samotným založením.
Zveme vás na poradní schůze:
• 8. listopadu se sejdeme od 17.00 hodin v Olomouci v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí. Začneme mší svatou v kapucínském kostele Zvěstování Páně a pokračujeme ve velkém refektáři kláštera.
• 14. listopadu se sejdeme od 18.00 hodin v Praze v kapucínském kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Začneme mší svatou v kapucínském kostele Panny Marie Andělské a pokračujeme v zasedacím sále kláštera.
Prosím, dejte nám na info@krestanskypodnikatel.cz vědět, že přijedete a zda se uvidíme v Praze nebo v Olomouci.
... See moreSee less

Více...
Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz