Verše z Bible

 • "Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník."

  "Jan 12,26"

  "Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?"

  "Jozue 5,14"

Novinky z Facebooku

Pozvánka na duchovní cvičení
Připravujeme Duchovní cvičení pro podnikající křesťany a jejich rodiny na podzim na Vranově i Brna.
Přijďte načerpat!
krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/duchovni-cviceni
... See moreSee less

Požehnané Velikonoce přeje KOMPAS. ... See moreSee less

Více...

Kompas - Křesťanský podnikatel je s uživatelem Jaroslav Pospíšil a dalšími (2) v  Kavárna ÕDE.

Seminář o bohatství a investování
V Olomouci 14. 2. proběhl seminář s investičním stratégem Jaroslavem Hlavicou. Podívejte se na dojmy účastníků.
Seminář zopakujeme také v Praze 14. 3.! Srdečně zveme. Zájemci mohou psát na info@krestanskypodnikatel.cz.

S ohledem na postního ducha doby otevřeme v prvé řadě Bibli, abychom v ní hledali odpověď na otázky, zda nás Bůh opravdu chce mít zcela chudé anebo alespoň trochu bohaté a zda se Boží slovo obrací na investory, aby jim dobře poradilo.
V druhé části nás Jaroslav Hlavica seznámí se základními fakty problematiky investic. Naučíme se rozlišovat mezi spořením, investováním a spekulováním. Pochopíme, co je to složený úrok a jak ho lze využít. Jak minimalizovat náklady na investici. V jakých případech si půjčit a kdy rozhodně ne. Do čeho má smysl investovat a kdy se riziko investování rovná spíše vyhazování peněz. Naučíme se poznávat skutečnou hodnotu investice, správně rozložit rizika investování a sestavit portfolio. Dále jaké existují strategie investování, které stojí za to napodobit a mnoho dalšího.
V závěru semináře si podrobně přiblížíme nejopakovanější chyby při investování, abychom nezačínali investovat právě s nimi anebo se z nich brzo poučili.
Po dobu celého semináře dáme bohatý prostor pro diskusi k jednotlivým tématům.
Cena semináře je 2000 Kč. Po absolvování Vám zašleme fakturu. Abychom využili naplno potenciál malé skupiny, omezíme počet přihlášených na 15 osob.
... See moreSee less

Podporují nás

 • KP Křesťanský podnikatel

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení