Verše z Bible

 • "A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem."

  "Galatským 3,9"

  "Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal."

  "1.Mojžíšova 12,4"

Novinky z facebooku

Podporují nás

 • KP Křesťanský podnikatel

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení