Verše z Bible

  • "Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil."

    "Efezským 2,10"

    "Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!"

    "Žalm 138,8"

Novinky z Facebooku

Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz